Drilling Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Drilling là gì

*
*
*

drilling
*

drilling danh từ bài toán gieo mạ theo hàng vấn đề khoan lỗ
<"driliɳ> o sự khoan o phương pháp khoan § air drilling : phương pháp khoan khí nén § cable drilling : sự khoan cáp § canadian drilling : sự khoan kiểu Canada (một kiểu khoan đập) § chilled-shot drilling : sự khoan bi § churn drilling : sự khoan cáp, sự khoan đập § contract drilling : sự khoan theo hợp đồng § controlled directional drilling : sự khoan định hướng § conventional drilling : sự khoan cổ điển (phương pháp khoan quay) § counter flush drilling : sự khoan biểu bơm ngược § deep drilling : sự khoan sâu § đá quí drilling : sự khoan bằng lưỡi khoan kim cương § diamond bộ vi xử lý core drilling : sự khoan lấy mẫu lồi bằng lưỡi khoan kim cương § directional drilling : sự khoan định hướng § dry drilling : sự khoan khô § electric drilling : sự khoan điện § electric bottom hole drilling : sự khoan điện (động cơ điện đặt ngay lập tức trên lưới khoan) § exploitation drilling : sự khoan khai thác § exploratory drilling : sự khoan thăm dò § inclination drilling : sự khoan xiên § jump drilling : sự khoan cáp § jet bit drilling : sự khoan bằng lưỡi khoan tất cả tia phun § hand drilling : sự khoan bằng tay § hydraulic drilling : sự khoan thủy lực § lateral drilling : sự khoan bên § multiple drilling : sự khoan nhiều lỗ (từ một vị trí trung tâm) § oil well drilling : sự khoan giếng dầu § offshore drilling : sự khoan kế bên biển § Pensylvania drilling : sự khoan kiểu Pensylvania (khoan cáp) § percussion drilling : sự khoan xung động § pressure drilling : sự khoan dưới áp lực § proved-area drilling : sự khoan phát triển mỏ § rock drilling : sự khoan đá § rope drilling : sự khoan cáp § rotary drilling : sự khoan luân phiên § shallow drilling : sự khoan nông § shot drilling : sự khoan bi § shot vi xử lý core drilling : sự lấy mẫu lõi bằng khoan bi § shot-hole drilling : sự khoan nổ địa chấn § slant drilling : sự khoan xiên, sự khoan lệch § straight hole drilling : sự khoan lỗ thẳng § structural bộ vi xử lý core drilling : sự khoan xác định cầu trục địa chất § subsea drilling : sự khoan dưới đáy biển § subsalt drilling : sự khoan dưới tầng muối § thermic drilling : sự khoan nhiệt § turbor drilling : sự khoan tuabin § turnkey drilling : sự khoan theo hợp đồng kiểu chìa khóa trao tay § water-flush drilling : sự khoan giếng nông gồm bơm nước
*

*Xem thêm: Chubb Life Là Gì - Bảo Hiểm Chubb Life Của Nước Nào

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

drilling

Từ điển WordNet


n.


n.

a tool with a sharp point & cutting edges for making holes in hard materials (usually rotating rapidly or by repeated blows)(military) the training of soldiers to march (as in ceremonial parades) or to perform the manual of arms

v.

train in the military, e.g., in the use of weaponsteach by repetitionundergo military training or vì military exercises


Xem thêm: 80+ Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Rau Cải Ngọt Tiếng Anh Là Gì ? Cải Ngọt Tiếng Anh Là Gì

English Synonym & Antonym Dictionary

drills|drilled|drillingsyn.: condition discipline exercise instruct practice prepare teach tool train