Đơn Chức Là Gì

     

Vậy ancol có đặc thù hóa học, tính chất vật lý cùng công thức kết cấu như cầm nào, được điều chế và vận dụng ra sao chúng ta cùng mày mò qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: đơn chức là gì

I. Ancol- định nghĩa, phân loại và danh pháp

1. Định nghĩa ancol là gì?

- Ancol là đầy đủ hợp hóa học hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm -OH links với nguyên tử C no của nơi bắt đầu hiđrocacbon.

2. Bậc của Ancol, phân loại ancol

- dựa vào số đội -OH trong phân tử những ancol được phân có tác dụng ancol đơn chức cùng ancol nhiều chức.

- Bậc của ancol được tính bằng bậc của nguyên tử cacbon link với đội -OH.

- Ancol no solo chức mạch hở:Phân tử có một nhóm -OH links với cội Ankyl: CnH2n+1-OH

Ví dụ: CH3-OH,C3H7-OH,...

- Ancol ko no, đối chọi chức, mạch hở: Phân tử có 1 nhóm -OH links với nguyên tử cacbon no của gốc hidrocacbon không no.

Ví dụ: CH2=CH-CH2-OH,CH3-CH=CH-CH2-OH, ...

- Ancol thơm, đơn chức: Phân tử bao gồm nhóm -OH link với nguyên tử cacbon no nằm trong mạch nhánh của vòng benzen

Ví dụ: C6H5-CH2-OH (ancol benzyic)

- Ancol vòng no, đơn chức:Phân tử gồm nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no thuộc team hidrocacbon vòng no:

Ví dụ: C6H11OH xiclohexanol

- Ancol nhiều chức: Phân tử có 2 hay các nhóm -OH ancol

Ví dụ: HO-CH2-CH2-OH etylen glicol ;HO-CH2-CH2OH- CH2-OH glixerol ;


*

3. Danh pháp

a)Tên thay thế

Tên sửa chữa thay thế = tên hiđrocacbon khớp ứng + số chỉ vị trí nhóm OH + ol

b) tên thường

Tên hay = ancol (rượu) + Tên gốc hiđrocacbon + ic

Chú ý:Một số ancol có tên riêng bắt buộc nhớ:

CH2OH-CH2OH : Etilenglicol

CH2OH-CHOH-CH2OH : Glixerin (Glixerol)

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH: Ancol isoamylic

II. Tính chất vật lý của Ancol

1. Tâm trạng của ancol

- từ C1đến C12là chất lỏng, tự C13trở lên là hóa học rắn.

2. Nhiệt độ sôi của ancol

- So với những chất có M tương tự thì ánh sáng sôi của:Muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete với este...

- Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường dựa vào vào các yếu tố:

+ M: M càng béo thì nhiệt độ sôi càng cao.

+ Độ phân rất của liên kết: links ion > link cộng hóa trị tất cả cực > link cộng hóa trị ko cực.

+ Số link hiđro: càng nhiều liên kết H thì ánh sáng sôi càng cao.

+ Độ bền của link hiđro: liên kết H càng bền thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

3. Độ tung của ancol

- Ancol có 1, 2, 3 nguyên tử C trong phân tử tan vô hạn trong nước.

- Ancol tất cả càng những C, độ rã trong nước càng giảm vày tính né nước của gốc hiđrocacbon tăng.

III. Tính chất hóa học của Ancol

1. Ancol phản ứng với kim loại kiềm (Ancol + Na).

- phản nghịch ứng của Ancol + Na

R(OH)z+ zNa R(ONa)z+ z/2H2

- Ancol số đông không bội phản ứng được với NaOH mà hoàn toàn trái ngược natri ancolat bị phân hủy trả toàn

R(ONa)z+ zH2O R(OH)z+ zNaOH

Chú ý:- Trong bội phản ứng của ancol cùng với Na:

mbình Natăng= mAncol- mH2= nAncol.(MR+ 16z).

mbình Ancoltăng= mNa- mH2= nAncol.22z.

- Nếu mang đến dung dịch ancol phản nghịch ứng với mãng cầu thì xung quanh phản ứng của ancol còn có phản ứng của H2O với Na.

- Số đội chức Ancol = 2.nH2/nAncol.

2. Ancol phản nghịch ứng cùng với axit

a) Ancol phản ứng cùng với axit vô sinh HX(Ancol + H2SO4, Ancol + HCl)

CnH2n+2-2k-z(OH)z+ (z + k)HX CnH2n + 2 - zXz + k

số nguyên tử X bởi tổng số team OH và số link pi.

b)Ancol bội phản ứng cùng với axit hữu cơ (phản ứng este hóa)

ROH + RCOOH RCOOR + H2O

yR(OH)x+ xR(COOH)y Rx(COO)xyRy+ xyH2O

* Chú ý:

- phản bội ứng được triển khai trong môi trường thiên nhiên axit với đun nóng.

- làm phản ứng bao gồm tính thuận nghịch nên chú ý đến di chuyển cân bằng.

3. Phản ứng bóc nước (đề hiđrat hóa)

a) bóc nước từ là một phân tử ancol sinh sản anken của ancol no, 1-1 chức, mạch hở.

CnH2n+1OH CnH2n+ H2O (H2SO4đặc, >1700C)

- Điều kiện của ancol thâm nhập phản ứng: ancol tất cả Hα.


* Chú ý:

- giả dụ ancol no, đối kháng chức mạch hở không bóc nước tạo anken thì Ancol đó không tồn tại Hα(là CH3OH hoặc ancol nhưng mà nguyên tử C liên kết với OH chỉ liên kết với C bậc 3 khác).

- ví như một ancol bóc tách nước tạo nên hỗn hợp nhiều anken thì sẽ là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) và mạch C không đối xứng qua C links với OH.

- những ancol tách bóc nước tạo nên một anken thì xẩy ra các tài năng sau:

+ có ancol không tách bóc nước.

+ các ancol là đồng phân của nhau.

- thành phầm chính trong quá trình tách bóc nước theo nguyên tắc Zaixep.

- lúc giải bài xích tập có tương quan đến bội nghịch ứng bóc tách nước đề nghị nhớ:

mAncol= manken+ mH2O+ mAncol dư

nancol làm phản ứng= nanken= nnước

- những phản ứng bóc nước đặc biệt:

CH2OH-CH2OH CH3CHO + H2O

CH2OH-CHOH-CH2OHCH2=CH-CHO + 2H2O

b) tách nước từ 2 phân tử ancol tạo nên ete

ROH + ROHROR + H2O (H2SO4đặc; 1400C)

ROH + ROHROR + H2O (H2SO4đặc; 1400C)

Chú ý:

- từ n ancol khác biệt khi tách bóc nước ta thu được n.(n + 1)/2 ete trong số ấy có n ete đối xứng.

- Nếu bóc tách nước thu được các ete tất cả số mol đều nhau thì những ancol thâm nhập phản ứng cũng có thể có số mol đều nhau và nAncol= 2.nete= 2.nH2Ovà nAncol= mete+ nH2O+ mAncol dư.

4. Phản ứng oxi hóa (Ancol + O2)

a) Oxi hóa trả toàn

CxHyOz+ (x + y/4 - z/2)O2xCO2+ y/2H2O

Chú ý:

- làm phản ứng đốt cháy của ancol có điểm lưu ý tương tự bội nghịch ứng đốt cháy hiđrocacbon tương ứng.

+ trường hợp đốt cháy ancol mang đến nH2O> nCO2ancol đem đốt cháy là ancol no với nAncol= nH2O- nCO2.

Xem thêm: Cách Đổi Tiền Điện Thoại Sang Thẻ Cào Vinaphone, Top 10 Đổi Tài Khoản Điện Thoại Ra The Cào

+ ví như đốt cháy ancol cho nH2O> 1,5.nCO2ancol là CH3OH. Chỉ tất cả CH4và CH3OH có đặc thù này (không đề cập amin).

- lúc đốt cháy 1 hợp chất hữu cơ X thấy nH2O> nCO2chất sẽ là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hở (cùng tất cả công thức CnH2n+2Ox).

b) oxi hóa không hoàn toàn (Ancol + CuO hoặc O2có xúc tác là Cu)

- Ancol bậc I + CuO tạo nên anđehit:

RCH2OH + CuORCHO + Cu + H2O

- Ancol bậc II + CuO chế tạo xeton:

RCHOHR + CuORCOR + Cu + H2O

- Ancol bậc III không xẩy ra oxi hóa bằng CuO.

* Chú ý:mchất rắngiảm= mCuOphản ứng- mCutạo thành= 16.nAncolđơn chức.

5. Bội nghịch ứng riêng biệt của một số loại ancol

a) Ancol etylic CH3CH2OH:

C2H5OH + O2CH3COOH + H2O (men giấm)

2C2H5OHCH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(Al2O3, ZnO, 4500C)

b)Ancol không no tất cả phản ứng như hidrocacbon tương ứng

- phản ứng cùng với Hidro, alylic CH2= CH - CH2OH: Ancol + H2

CH2=CH-CH2OH + H2CH3-CH2-CH2OH (Ni, t0)

- phản ứng với Brom: Ancol + Br2

CH2=CH-CH2OH + Br2CH2Br-CHBr-CH2OH

- phản bội ứng cùng với dd dung dịch tím: Ancol + KMnO4

3CH2=CH-CH2OH + 2KMnO4+ 4H2O3C3H5(OH)3+ 2KOH + 2MnO2

c)Ancol nhiều chức có các nhóm OH ngay tức khắc kề: tạo ra dung dịch màu xanh lam với Cu(OH)2ở ánh sáng thường:

2R(OH)2+ Cu(OH)22Cu + 2H2O

d)Một số trường phù hợp ancol không bền:

+ Ancol tất cả nhóm OH links với C nối đôi gửi vị thành anđehit hoặc xeton:

CH2=CH-OHCH3CHO

CH2=COH-CH3CH3-CO-CH3

+ Ancol bao gồm 2 nhóm OH thuộc gắn vào 1 nguyên tử C bị bóc nước sản xuất anđehit hoặc xeton:

RCH(OH)2RCHO + H­2O

HO-CO-OHH2O + CO2

RC(OH)2RRCOR + H2O

+ Ancol gồm 3 nhóm OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị bóc nước sản xuất thành axit:

RC(OH)3RCOOH + H2O

IV. Điều chế Ancol

1. Thủy phân dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx+ xMOHCnH2n+2-2k-x(OH)x+ xMX

2. Cùng nước vào anken sinh sản ancol no, đối kháng chức, mạch hở

CnH2n+ H2OCnH2n+1OH (H+)

Phản ứng tuân thủ theo đúng quy tắc cùng Maccopnhicop yêu cầu nếu anken đối xứng thì làm phản ứng chỉ sinh sản thành 1 ancol.

3. Thủy phân este trong môi trường kiềm


RCOOR + NaOHRCOONa + ROH

4. Cùng H2vào anđehit hoặc xeton

RCHO + H2RCH2OH (Ni, t0)

RCOR + H2RCHOHR (Ni, t0)

5. Oxi hóa vừa lòng chất có nối đôi bằng dung dịch KMnO4

3CH2=CH­2+ 2KMnO4+ 4H2O3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

6. Phương thức riêng pha trộn CH3OH

CH4+ H2OCO + 3H2

CO + 2H2CH3OH (ZnO, CrO3, 4000C, 200atm)

2CH4+ O22 CH3OH (Cu, 2000C, 100 atm)

7. Phương pháp điều chế C2H5OH

- Lên men tinh bột:

(C6H10O5)nC6H12O6 C2H5OH

- các phản ứng cầm cố thể:

(C6H10O5)n+ nH2O nC6H12O6

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2(men rượu)

- Hidrat hóa etilen, xúc tác axit:

C2H4+ H2O C2H5OH

- Đây là các phương thức điều chế ancol etylic trong công nghiệp.

V. Cách nhận biết Ancol

- Ancol tạo thành khí không màu với kim loại kiềm(chú ý phần nhiều dung dịch đều sở hữu phản ứng này).

- Ancol có tác dụng CuO đun nóng từ màu đen chuyển thành Cu màu đỏ.

- Ancol nhiều chức có những nhóm OH ngay cạnh hòa tan Cu(OH)2tạo dung dịch màu xanh.

- Ancol không no tất cả phản ứng làm mất màu dung dịch Brom.

VI. Ứng dụng của ancol

- Metanolchủ yếu ớt được dùng để làm sản xuất Andehit Fomic nguyên liệu cho công nghiệp chất dẻo.

- Etanoldùng nhằm điều chế một trong những hợp chất hữu cơ như axit axetic, dietyl ete, etyl axetat,.. Do có tác dụng hòa tan giỏi một số hợp chất hữu cơ bắt buộc Etanol được dùng để pha vecni, dược phẩm, nước hoa,...

- vào đời sống hàng ngày Etanol được dùng để pha chế những loại đồ uống với độ ancol không giống nhau.

VII. Bài tập Ancol

Bài 2 trang 186 SGK Hóa 11:Viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng propan-1-ol cùng với mỗi hóa học sau:

a. Natri kim loại.

b. CuO, đun nóng

c. Axit HBr, tất cả xúc tác

Trong mỗi làm phản ứng trên ancol giữ lại vai trò gì: hóa học khử, chất oxi hoá, axit, bazơ? Giải thích.

* giải thuật bài 2 trang 186 SGK Hóa 11:

a) 2CH3-CH2-CH2OH + 2Na 2CH3-CH2-CH2ONa + H2

Ancol đóng vai trò chất oxi hóa

b) CH3-CH2-CH2OH + CuO CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

Ancol đóng vai trò hóa học khử

c) CH3-CH2-CH2OH + HBr CH3-CH2-CH2Br + H2O

Ancol vào vai trò bazơ

Bài 3 trang 186 SGK Hóa 11:Trình bày cách thức hoá học nhằm phân biệt những chất lỏng đựng trong những lọ ko dán nhãn: etanol, glixerol, nước với benzen.

* giải thuật bài 3 trang 186 SGK Hóa 11:

+ Trích mỗi hóa học 1 ít đến ra những ống nghiệm khác biệt và đánh số thứ trường đoản cú tương ứng.

- đến lần lượt nước dư vào các ống nghiệm:

+ Ống nghiệm nào hóa học lỏng không tan, dung dịch tạo thành 2 lớp là benzen (nổi lên trên bề mặt nước)

+ những ống nghiệm sót lại dung dịch đồng bộ là: etanol (C2H5OH), glixerol (C3H5(OH)3), nước

- mang đến Cu(OH)2vào 3 hóa học còn lại, chất nào sản xuất phức màu xanh lá cây lam là C3H5(OH)3, còn lại không tồn tại hiện tượng gì là C2H5OH và H2O

2C3H5(OH)3+ Cu(OH)2 2Cu + 2H2O

- Đốt 2 hóa học còn lại, rồi cho thành phầm qua dd nước vôi trong, hóa học nào thành phầm sinh ra làm cho đục nước vôi trong là C2H5OH, còn lại là H2O

C2H5OH + 3O22CO2+ 3H2O

CO2+ Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

Bài 5 trang 187 SGK Hóa 11:Cho 12,20 gam hỗ hòa hợp X tất cả etanol cùng propan-1-ol tính năng với na (dư) nhận được 2,80 lit khí đktc.

a. Tính yếu tố phần trăm trọng lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X?

b. Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO, đun nóng. Viết những phương trình hoá học tập của phản bội ứng xảy ra.

* giải mã bài 5 trang 187 SGK Hóa 11:

a) call số mol của etanol với propan-1-ol thứu tự là x và y (mol)

- Phương trình làm phản ứng:

C2H5OH + na C2H5ONa + ½ H2

x 0,5x (mol)

CH3CH2CH2OH + mãng cầu CH3CH2CH2ONa + ½ H2

y 0,5y (mol)

- Theo bài xích ra: nH2 = 2,8/22,4 = 0,125 (mol).


- Theo PTPƯ: nH2 = 0,5x + 0,5y = 0,125 (1)

- Theo bài ra và theo PTPƯ: mx = 46x + 60y = 12,2 (2)

- Giải hệ PT gồm (1) và (2) ta được: x = 0,2 cùng y = 0,05 (mol).

mC2H5OH = 0,2.46 = 9,2 (g). MCH3CH2CH2OH = 3 (g).

%mC2H5OH = (9,2/12,2).100% = 75,4%

%mCH3CH2CH2OH= 100% - 75,4% = 25,6%

b) Phương trình phản bội ứng

C2H5OH + CuO
C2H5CHO + Cu + H2O

Bài 6 trang 187 SGK Hóa 11:Oxi hoá trọn vẹn 0,60(g) một ancol A 1-1 chức bằng oxi không khí, tiếp đến dẫn thành phầm qua bình 91 đựng H2SO4đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng KOH. Cân nặng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32g.

a. Giải thích hiện tượng thí điểm trên bằng phương trình hoá học.

b. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu trúc có thể tất cả của A.

c. Khi cho ancol trên công dụng với CuO, làm cho nóng thu được một anđehit tương ứng. điện thoại tư vấn tên của A?

* giải thuật bài 6 trang 187 SGK Hóa 11:

a) thành phầm oxi hóa bao gồm CO2và H2O đi qua bình (1) đựng H2SO4đặc thì H2O bị hấp thụ làm bình (1) tăng mH2O= 0,72 (g); qua bình (2) CO2bị hấp thụ bởi vì dung dịch KOH,mCO2= 1,32 (g).

2CxHyO +


*

2xCO2+ yH2O

CO2+ 2KOH K2CO3+ H2O

b) Theo bài xích ra: nH2O = 0,72/18 = 0,04 (mol)

nCO2 = 1,32/44 = 0,03 (mol)

- Theo định quy định bảo toàn khối lượng: mO (trongA)= mA mC- mH

mO (trong A)= 0,6 0,03.12 0,04.2= 0,16 (g).

nO= 0,16/16 = 0,01 (mol).

- gọi CTPT của ancol A 1-1 chức là CxHyO : 0,01 (mol) (Vì ancol 1-1 chức đề nghị nA= nO)

x = nCO2/nA = 0,03/0,01 = 3

y = 2nH2O/nA= 0,08/0,01 = 8

- CTPT của A là: C3H7OH

- CTCT hoàn toàn có thể có của A là: CH3-CH2-CH2-OH, CH3-CH(OH)-CH3

c) Khi đến A công dụng với CuO, làm cho nóng được một anđehit A là Ancol bậc 1

=> CTCT của A là: CH3-CH2-CH2-OH (propan-1-ol)

= PTHH:CH3CH2CH2OH + CuO


CH3CH2CHO + Cu+ H2O

Bài 7 trang 187 SGK Hóa 11:Từ 1,00 tấn tinh bột cất 5,0% hóa học xơ (Không bị trở nên đổi) rất có thể sản xuất đưuọc bao nhiêu lit etanol tinh khiết, biết năng suất chung của cả quy trình là 80,0% và cân nặng riêng của etanol là D = 0,789 g/ml.

* lời giải bài 7 trang 187 SGK Hóa 11:

- Phương trình hóa học:

(C6H10O5)n+ nH2O nC6H12O6 (1)

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 (2)

- Theo bài ra: mxơ= 0,05. 106(g)

m tinh bột = 1.106- 0,05.106= 0,95.106(g)

Từ (1) với (2) ta có:

nC2H5OH = 2.nC6H12O6 = 2.nC6H12O6 =


Bài 9 trang 187 SGK Hóa 11:Cho 3,70gam một ancol X no, đối kháng chức, mạch hở tính năng với mãng cầu dư bao gồm thấy 0,56 lit khí thoát ra (ở đktc). Cách làm phân tử của X là:

A. C2H6O ; B. C3H10O

C. C4H10O ; D. C4H8O

Hãy chọn đáp án đúng

* giải mã bài 9 trang 187 SGK Hóa 11:

Đáp án:C. C4H10O

- Phương trình phản bội ứng

2R-OH + 2Na 2R-ONa + H2

0,05 0,025 (mol)

-Theo bài xích ra: nH2 = 0,56/22,4 = 0,025 (mol).

- Theo PTPƯ: nR-OH= 2.nH2= 2.0,025 = 0,05 (mol).

MROH = 3,7/0,05 = 74 (g/mol).

Xem thêm: Xem Tứ Trụ Là Gì - Tứ Trụ Và Những Điều Cần Biết

Ancol no solo chức có công thức: CnH2n + 1OH 14n + 18 = 74 n = 4

Vậy cách làm phân tử của X là: C4H10O

Hy vọng với bài viết về tính hóa học hóa học, tính chất vật lý của ancol và bài tập vận dụng ngơi nghỉ trên có ích với những em. Mọi vướng mắc và góp ý những em vui tươi để lại comment dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận với hỗ trợ, chúc những em học hành tốt.