Current extinction rates are at least 100 to 1,000 times higher than _______ rates found in the fossil record

     

Trắc nghiệm Unit 3 tiếng Anh lớp 12 phần Reading - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 giờ Anh lớp 12 phần Speaking - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Writing - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 giờ Anh lớp 12 phần Language Focus - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Vocabulary - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 4 tiếng Anh lớp 12 phần Reading - School Education System

Trắc nghiệm Unit 1 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Reading - home Life

Trắc nghiệm Unit 1 tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - home Life

Trắc nghiệm Unit 1 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Writing - trang chủ Life

Trắc nghiệm Unit 1 tiếng Anh lớp 12 phần Vocabulary - trang chủ life

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng Anh lớp 12 phần Reading - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2 giờ Anh lớp 12 phần Speaking - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng Anh lớp 12 phần Writing - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 12 phần Language Focus - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2: Cultural Diversity (Vocabulary) - tiếng Anh 12

Trắc nghiệm Unit 4 giờ Anh lớp 12 phần Writing - School Education System

Trắc nghiệm Unit 4 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Language Focus - School Education System

Trắc nghiệm Unit 4: School Education System (Vocabulary) - giờ đồng hồ Anh 12

Trắc nghiệm Unit 5 giờ Anh lớp 12 phần Reading - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 giờ Anh lớp 12 phần Writing - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 giờ Anh lớp 12 phần Language Focus - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 giờ Anh lớp 12 phần Language Focus - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 tiếng Anh lớp 12 phần Vocabulary - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 6 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Reading - Future Jobs

Trắc nghiệm Unit 6 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Writing - Future Jobs
Bạn đang xem: Current extinction rates are at least 100 to 1,000 times higher than _______ rates found in the fossil record

Câu hỏi :

Current extinction rates are at least 100 to lớn 1,000 times higher than ____ rates found in the fossil record.


A.nature

B.natural

C.naturally

D.naturalness


* Đáp án


B


* giải đáp giải

Kiến thức: Từ loại

Giải thích:

A. Nature (n): trường đoản cú nhiên, thiên nhiên

B. Natural (adj): nằm trong thiên nhiên

C. Naturally (adv): từ bỏ nhiên, vạn vật thiên nhiên

D. Naturalness (n): tính cách tự nhiên

Dấu hiệu: trước danh trường đoản cú “rates” (tỷ lệ) đề nghị một tính từ

Tạm dịch: Tỷ lệ tốt chủng hiện tại cao hơn ít nhất 100 mang lại 1.000 lần so với phần trăm tự nhiên được tra cứu thấy trong làm hồ sơ hóa thạch.
Xem thêm: Top 12 Mẫu Cảm Nhận Bài Thơ Chiều Tối Siêu Hay Nhất, Cảm Nhận Về Bài Thơ Chiều Tối

Câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm sau đây !

Đề thi giữa HK2 môn giờ đồng hồ Anh 12 năm 2021 Trường trung học phổ thông Đức Thọ


Số câu hỏi: 40

Lớp 12

Tiếng anh

Tiếng anh - Lớp 12*Xem thêm: Lấy Trang Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến Uy Tín Chất Lượng

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traCâu hỏihoctapsgk.combaitapsos.net