CRITIQUE LÀ GÌ

     
Dưới đây là những chủng loại câu gồm chứa trường đoản cú "critique", trong bộ từ điển tự điển Anh - tubepphuonghai.comệt. Bạn có thể tham khảo đều mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với từ critique, hoặc xem thêm ngữ cảnh thực hiện từ critique trong bộ từ điển từ điển Anh - tubepphuonghai.comệt

1. Wish You Were Here is also a critique of the music business.

Bạn đang xem: Critique là gì

Wish You Were Here cũng chỉ trích mạnh bạo nền công nghiệp âm nhạc.

2. Otaku described the film as "critique of the consumer society of contemporary Japan."

Otaku mô tả phim như "nghệ thuật phê bình buôn bản hội tiêu dùng của Nhật bản đương đại".

3. His sociology engaged in a neo-Kantian critique of the limits of human perception.

Ông tham gia vào bài bác phê bình xóm hội học của neo-Kantian chỉ trích số lượng giới hạn của nhấn thức nhỏ người.

4. "John Perry"s neglected critique of Keltubepphuonghai.comn"s age for the Earth: A missed opportunity in geodynamics".

“Lời phê bình cẩu thả của John Perry về tuổi của Trái Đất của Keltubepphuonghai.comn: thời cơ bị bỏ lở vào địa hễ lực học”.

5. Finally in 1859, Marx published A Contribution to the Critique of Political Economy, his first serious economic work.

Năm 1859, Marx xuất bạn dạng Đóng góp vào phê bình kinh tế tài chính chính trị, tác phẩm tài chính nghiêm túc thứ nhất của ông.

6. Lang used Tyler"s work and his own psychical research in an effort lớn posit an anthropological critique of materialism.

Lang sử dụng công trình xây dựng của Tyler với những nghiên cứu tâm linh của mình nhằm đặt cơ sở cho một bài xích phê bình nhân chủng học về chủ nghĩa duy vật.

Xem thêm: Fuckboiz Là Gì ? Có Xấu Không? Fuckboiz Là Gì

7. Instead of making social critiques, we are more and more engaging in self-critique, sometimes khổng lồ the point of self-destruction.

Thay vì chưng thao thức với điều xảy ra trong làng mạc hội, họ ngày càng chú tâm phê phán bản thân, thỉnh thoảng tới mức bỏ diệt phiên bản thân.

8. Kant referred to the experience of "space" in his Critique of Pure Reason as being a subjective "pure a priori form of intuition".

Kant nói đến kinh nghiệm về "không gian" vào cuốn Phê phán lý tính thuần túy (Kritik der reinen Vernunft) như là 1 trong những chủ thể "dạng thuần túy gồm trước trực giác".

9. In the essay "What is Enlightenment?", Michel Foucault proposed a concept of critique based on Kant"s distinction between "private" and "public" uses of reason.

Trong tè luận “ Khai sáng sủa là gì”, Michel Foucault chỉ dẫn 1 khái niệm retubepphuonghai.comew dựa trên sự biệt lập cách thực hiện “cá nhân”(private) với “công cộng”(public).

10. "From each according lớn his ability, to each according to his needs" is a biểu ngữ popularised by Karl Marx in his 1875 Critique of the Gotha Program.

"Làm theo năng lực, tận hưởng theo nhu cầu" là một trong khẩu hiệu được thịnh hành bởi Karl Marx vào văn khiếu nại Phê phán cương lĩnh Gotha năm 1875 của ông.

11. In 2007 Deborah Cameron published a book-length critique of Gray and other self-help ventures premised on gender difference stereotypes in The Myth of Mars and Venus: vày Men and Women Really Speak Different Languages?

vào khoảng thời gian 2007, Deborah Cameron vẫn xuất bản một bài xích phê bình về Grey và các dự án tự giúp đỡ khác bao gồm tiền đề về định kiến khác hoàn toàn giới tính trong thần thoại cổ xưa về sao Hỏa cùng sao Kim: Đàn ông và thiếu phụ có thực sự nói ngôn ngữ khác biệt không?

12. MONDAY , March 1 ( HealthDay News ) - In a life-and-death situation , how much time people have to lớn react has a lot to vì chưng with whether they behave selfishly or selflessly , if a new critique of the infamous Titanic & Lusitania ocean liner disasters is any indication .

Xem thêm: Xem Lịch Âm Dương Ngày 16 Tháng 11 Âm Năm 2021, Lịch Vạn Niên Ngày 16 Tháng 11 Năm 2021

thứ hai , ngày 1 tháng bố ( Healthday News ) – nếu như bài xích phê bình bắt đầu về 2 thảm hoạ tàu thuỷ đáng hổ thẹn Titanic và Lusitania chính xác là một tín hiệu thì trong tình cụ sống còn , lượng thời hạn mà mọi tín đồ còn để hành động tác động rất nhiều tới sự tubepphuonghai.comệc họ đối xử một giải pháp ích kỷ tốt biết suy nghĩ đến fan khác .