CONSISTENT WITH LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*

*

*

*

Consistent (Econ) Thống nhất/ nhất quán.

Bạn đang xem: Consistent with là gì

Bạn đã xem: Consistent with là gì

consistent /kən"sistənt/ tính từ đặc, chắc (+ with) phù hợp, yêu thích hợpaction consistent with the law: hành động tương xứng với nguyên tắc phápit would not be consistent with my honour to...

Xem thêm: Valhalla Là Gì ? Bật Mí Bí Mật Valhalla Chưa Ai Biết Valhalla Là Gì

: danh dự của tớ không chất nhận được tôi...

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Daemon Là Gì ? Và Cách Kiểm Tra Các Daemon

kiên định, trước sau như mộta consistent friend of the working class: tín đồ bạn kiên định của ách thống trị công nhânđậm đặcnhất quánconsistent system of time measurement: hệ thống đồng điệu đo thời gianvữngconsistent estimate: mong lượng vữngconsistent estimator: ước lượng vữngvững chắcLĩnh vực: hóa học và vật liệuchặt sítLĩnh vực: xây dựngkiên địnhsệtLĩnh vực: toán & tinphi mâu thuẫnphi xích míc vữngconsistent lubricantmỡ quẹt trơnđặcconsistent economic policychính sách kinh tế tài chính nhất quánconsistent estimatorthống kê ước lượngconsistent estimatorthống kê mong lượng vững vàng o chặt xít, vững vàng chắc; đậm đặc
*

consistent

Từ điển Collocation

consistent adj.

1 always behaving in the same way

VERBS be | remain

ADV. highly, remarkably, very | absolutely, completely, entirely, quite, wholly His attitude isn"t absolutely consistent. | largely | fairly, reasonably

2 in agreement with sth

VERBS be, seem | remain

ADV. completely, entirely, fully, perfectly | broadly, largely | fairly, quite, reasonably | internally His argument is not even internally consistent (= different parts of the argument contradict each other). | mutually It is desirable that domestic and EU law should be mutually consistent. | logically

PREP. across These findings are consistent across all the studies. | with The figures are fully consistent with last year"s results.

Từ điển WordNet

adj.

(sometimes followed by `with") in agreement or consistent or reliable; "testimony consistent with the known facts"; "I have decided that the course of conduct which I am following is consistent with my sense of responsibility as president in time of war"- FDR