Access to this page has been denied

     

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O được soạn gửi tới bạn đọc là câu chữ phương trình làm phản ứng CO2 tính năng với Ba(OH)2 thành phầm sau bội nghịch ứng chiếm được kết tủa BaCO3 với điều kiện tỉ lệ số mol thân số mol CO2 cùng Ba(OH)2 đều bằng nhau hoặc số mol của CO2 nhỏ dại hơn Ba(OH)2.

Bạn đang xem: Access to this page has been denied

Từ đó độc giả nắm được phương thức làm dạng bài tập: khi đến oxit axit công dụng với dung dịch kiềm. Mời chúng ta tham khảo.


2. Điều kiện phản ứng xẩy ra khi cho CO2 công dụng với Ba(OH)2 

Do ta ko biết sản phẩm thu được là muối nào phải phải tính tỉ lệ T:

Bạn đang xem: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O


Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3↓ + H2O (1)

Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2 (2)

Đặt T = nCO2 : nBa(OH)2

Nếu T ≤ 1: chỉ tạo muối BaCO3

Nếu T = 2: chỉ tạo ra muối Ba(HCO3)2

Nếu 1 3 với Ba(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm Ba(OH)2 dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có sự chế tạo ra cả BaCO3 và Ba(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc quăng quật kết tủa rồi làm cho nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra gồm sự sinh sản cả BaCO3 và Ba(HCO3)2.

Nếu không có các dữ kiện trên ta đề nghị chia trường hợp để giải.

* lúc những việc không thể tính T ta phụ thuộc vào những dữ kiện phụ nhằm tìm ra năng lực tạo muối.

Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư thì chỉ chế tạo ra muối BaCO3.

* Sự tăng giảm khối lượng dung dịch : khi cho sản phẩm cháy vào trong bình Ca(OH)2 tuyệt Ba(OH)2.

mbình tăng = m hấp thụ

m dd tăng = mhấp thụ – m kết tủa

m dd sút = m kết tủa – mhấp thụ

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. V lít khí CO2 (đktc) vào 3 lít Ba(OH)2 0,1M được 39,4 gam kết tủa. Giá bán trị lớn nhất của V là?

A. 8,96

B. 2,24

C. 4,48

D. 6,72


Đáp án A

Khi sục CO2 vào 0,3 mol Ba(OH)2 thu được 0,2 mol kết tủa BaCO3

Thì rất có thể xảy ra 2 trường hợp gồm kết tủa.

Trường thích hợp 1:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O.

→ n(CO2) = n(BaCO3) = 0,2. → V = 4,48 lít.

Trường đúng theo 2:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

0,2

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2.

0,2 0,1

→ n(CO2) = 0,2 + 0,2 = 0,4. → V = 8,96 lít

Nên V max = 4,48 lít.


Câu 2. Phản ứng biểu diễn đúng sự nhiệt phân của muối bột Bari Cacbonat:

A. BaCO3

*
BaO + CO

B. 2BaCO3

*
3BaO + CO2

C. BaCO3

*
BaO + CO2

D. 2BaCO3

*
2Ba +CO2 + O2


Đáp án C

Câu 3. mang đến cacbon lần lượt tính năng với Al, H2O, CuO, HNO3 đặc , H2SO4 đặc, KClO3, CO2 ở điều kiện thích hợp. Số phản nghịch ứng mà trong những số đó cacbon nhập vai trò hóa học khử là

A. 6.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xét Dấu Bảng Biến Thiên Lớp 12, Lập Bảng Biến Thiên Của Các Hàm Số Thường Gặp

B. 4.

C. 7.

D. 5.


Đáp án A: C diễn tả tính khử khi công dụng với chất oxi hóa → H2O, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, KClO3 , CO2

C + 2H2O → CO2 + 2H2

2CuO + C → 2Cu + CO2

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

C + 2H2SO4 → 2SO2 + CO2 + 2H2O

2KClO3 + 3C → 2KCl + 3CO2

C + CO2 → 2CO


Câu 4. Sục 2,24 lít CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch tất cả hổn hợp Ba(OH)2 0,06M, NaOH 0,03M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được a gam kết tủa . Gía trị của a là

A. 19,7

B. 9,85

C. 7,88

D. 13,79


Đáp án B

Ta gồm :

nCO2 = 0,1 mol ;

nOH– = 1.0,06.2 + 1.0,03.1 = 0,15 mol

nBa2+ = 0,06.1 = 0,06 mol

Mà 1 OH– / nCO2 = 0,3/0,2 = 1,5 phản ứng chế tạo ra 2 muối

=> nCO32- = nOH– – nCO2 = 0,15 mol nBaCO3 = 0,05 mol

=> m = 197.0,05 = 9,85 gam


Câu 5. Dẫn đàng hoàng 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M, sau phản nghịch ứng chiếm được dung dịch

A. CaCO3

B. CaCO3 cùng Ca(HCO3)2

C. Ca(HCO3)2

D. CaCO3 cùng Ca(OH)2 dư


Đáp án B

nCO2 = 0,3 mol

nCa(OH)2 = 0,2 mol

Tỉ lệ:

nCO2/nCa(OH)2 = 0,3/0,2 = 1,5

Vậy thành phầm sau phản nghịch ứng tất cả CaCO3 với Ca(HCO3)2


Câu 6. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 200ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M nhận được 12 gam kết tủa. Lọc kết tủa nấu nóng dung dịch lại thấy tất cả kết tủa nữa. Tra cứu V?

A. 3,136 lít

B. 8,960 lít

C. 6,272 lít

D. 4,480 lít


Đáp án C

nCaCO3 = 12/100 = 0,12 mol

Do nấu nóng lại thu có thêm kết tủa => nên gồm Ca(HCO3)2

nCa(OH)2 = 0,2.1 = 0,2 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,12 0,12 ← 0,12 mol

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

0,16 (0,2 – 0,12) mol

→ nCO2 = 0,12 + 0,16 = 0,28 mol

→ V = 0,28.22,4 = 6,272 lít


Câu 7. V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ca(OH)2 0,1M được 19,7 gam kết tủa. Giá bán trị lớn nhất của V là?

A. 1,12

B. 2,24

C. 4,48

D. 6,72


Đáp án C

Khi sục CO2 vào 0,15 mol Ba(OH)2 chiếm được 0,1 mol kết tủa BaCO3

Thì hoàn toàn có thể xảy ra 2 trường hợp gồm kết tủa.

Trường đúng theo 1:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O.

→ nCO2 = nCaCO3 = 0,1.

→ V = 2,24 lít.

Trường phù hợp 2:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,1

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2.

0,1 0,05

→ nCO2 = 0,1 + 0,1 = 0,2.

→ V = 4,48 lít

Nên V max = 4,48 lít.


Câu 8. Cho 4,48 lít khí CO2 (đktc) đi qua 150ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch Y. Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch Y là

A. 30

B. 60

C. 15

D. 40


Đáp án C

nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2 (mol)

nKOH= 0,15.1 = 0,15 (mol)

Xét tỉ lệ chế tác muối:

nKOH/nCO2 = 0,15/0,2 =0,75 3; CO2 dư

Phương trình hóa học

CO2 + KOH → KHCO3

→ nKHCO3 = nKOH = 0,15 (mol)

→ mKHCO3 =mmuối = 0,15.100 = 15 (g)


—————————-

Mời những bạn tìm hiểu thêm một số tài liệu liên quan 

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng vừa giới thiệu tới các bạn phương trình chất hóa học CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O, hy vọng rằng qua nội dung bài viết này các chúng ta cũng có thể học tập giỏi hơn môn Hóa lớp 12. Mời chúng ta cùng bài viết liên quan các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, Thi thpt non sông môn Toán, Thi THPT quốc gia môn đồ Lý,….Chúc các bạn học tập tốt.

Xem thêm: Soạn Bài Thuyết Minh Về Một Phương Pháp Cách Làm (Ngữ Văn 8)

Đăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành phố Sóc Trăng. Các hành vi coppy đều là gian lận!
Nguồn phân chia sẻ: Trường thpt Sóc Trăng (tubepphuonghai.com)
Tags
Hóa học tập 8 Phương trình phản nghịch ứng chất hóa học 8
*
*

THPT Sóc Trăng


Related Articles


Chia sẻ một trải đời về chỗ em sống hoặc từng tới trường 6 ngắn gọn, hay độc nhất vô nhị (16 Mẫu)


38 phút ago
*

Biển báo nào tiếp sau đây báo hiệu sắp đến đi đến đoạn đường đôi có dải phân cách cứng ngơi nghỉ giữa?


1 giờ đồng hồ ago
*

Đột thay đổi gen là gì? Đặc điểm của bất chợt biến gen. Các dạng thốt nhiên biến gen


1 tiếng ago
*

XIX là cầm cố kỷ bao nhiêu? Chữ số La Mã là gì? Cách xác định các mốc thời gian


2 giờ ago
*

Quan hệ trường đoản cú là gì? cách dùng quan hệ từ trong câu hoặc đoạn văn


2 tiếng ago
*

Nhân vật dụng trữ tình là gì? so sánh nhân vật trữ tình và nhân thiết bị kịch


3 tiếng ago
*

Đường kính là gì? hướng dẫn phương pháp tính 2 lần bán kính hình tròn 


3 tiếng ago
*

Khi người lái xe xe ô tô dừng đỗ gần kề theo lề con đường hè phố phía bên phải theo chiều đi của bản thân mình bánh xe sớm nhất không được cách xa lề con đường hè phố quá bao nhiêu mét trong các trường hợp tiếp sau đây để không làm khó nguy hiểm đến giao thông?


3 tiếng ago

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề xuất được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và website trong trình chăm nom này mang lại lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (12.388)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng top button
Close
Tìm tìm cho:
Close
Search for
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In