Chuyên Cần Là Gì

     
Dưới đấy là những mẫu mã câu gồm chứa trường đoản cú "chuyên cần", trong bộ từ điển trường đoản cú điển giờ đồng hồ tubepphuonghai.comệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo phần đông mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ chăm cần, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ siêng năng trong cỗ từ điển trường đoản cú điển tiếng tubepphuonghai.comệt

1. Sự chuyên cần:

2. Chuyên cần học hỏi và giao lưu Kinh Thánh

3. Phần bản thân chuyên cần giảng rao

4. Yêu cầu ta chuyên cần tra xem.

Bạn đang xem: Chuyên cần là gì

5. Chuyên cần thi hành ý Cha,

6. Công tubepphuonghai.comệc, nguyên tắc, sự chuyên cần.

7. Ta chuyên cần, quyết trung ương làm chứng

8. Vậy hãy thức dậy, hãy chuyên cần hơn

9. Không nghĩ cô cũng trực thuộc dạng chuyên cần.

10. Ông chuyên cần dạy dỗ quan điểm của ghê Thánh

11. Điều này cần phải có quyết chổ chính giữa và chuyên cần hằng ngày.

12. Cậu ấy thật sự chuyên cần để đạt được mục đích.

13. Ví như vậy, chúng ta nên chuyên cần giúp đỡ anh em đó.

14. Trái lại, sự chuyên cần và phục tùng là những đòi hỏi chính.

15. An Ma 32:42 đề cập tới tubepphuonghai.comệc chuyên cần cùng lòng kiên nhẫn.

16. tubepphuonghai.comết ra điều các em nghĩ tubepphuonghai.comệc chuyên cần tìm kiếm kiếm có nghĩa là gì.

17. Hãy chuyên cần rộng trong tubepphuonghai.comệc tuân theo tấm gương và những giáo lệnh của Ngài.

18. Một biện pháp khác để thuộc đi cùng với Đức Chúa Trời là chuyên cần phụng sự Ngài.

19. B) tại sao những tín đồ chăn rán thiêng-liêng nên chuyên cần học hỏi và giao lưu Kinh-thánh?

20. Làm sao họ biết được Đa-ni-ên là một trong học tubepphuonghai.comên khiếp Thánh chuyên cần?

21. Trăng tròn Thế thì bằng mọi giá hãy thường xuyên chuyên cần giao lưu và học hỏi Lời Đức Chúa Trời.

22. Ví như chuyên cần giao lưu và học hỏi cá nhân, chúng ta có thể nhận lãnh những lợi ích nào?

23. Chuyên cần nguyện cầu về đông đảo điểm này rất có thể giúp các bạn biết phải mở màn thế nào.

24. Nê Phi cung cấp một ví dụ hoàn hảo về câu hỏi chuyên cần tìm kiếm kiếm sự mang khải.

25. Khi được hướng đẫn trau dồi bất kỳ đặc điểm như thế nào của khoa ăn uống nói, hãy thật chuyên cần.

26. Cách đây một vài ba tuần, tôi thấy một thầy trợ tế mới bắt đầu con đường chuyên cần đó.

27. Những nỗ lực chuyên cần của các em để “luôn luôn trông coi giáo hội”23 sẽ thành công.

28. * Họ siêu chuyên cần mày mò thánh thư để hoàn toàn có thể hiểu được lời của Thượng Đế, AnMa 17:2.

Xem thêm: Words And Idioms 82: Lay It On Thick, Through Thick And Thin Là Gì Tiếng Anh?

29. Những em vẫn thấy sự chuyên cần của mình để tiến hành nhiều điều ngay chính là vào lúc nào?

30. Mặc dù sự chuyên cần của em, JieLei vẫn chưa tồn tại một hội chứng ngôn vững bạo gan về Sách khoác Môn.

31. * Họ vô cùng chuyên cần mày mò thánh thư để có thể hiểu được lời Thượng Đế, AnMa 17:2–3.

32. Qua nỗ lực chuyên cần của phiên bản thân, anh đang trở thành giáo tubepphuonghai.comên, dạy dỗ học cho những trẻ em trong làng.

33. * theo ông Cả Maxwell, bạn cũng có thể làm gì để phục vụ với ý thức chuyên cần lưỡng lự mệt mỏi?

34. Đó là tác dụng của sự khoác khải tự Thượng Đế, cố nhiên sự ân hận cải, vâng lời cùng chuyên cần cá nhân.

35. Theo như 1 Nê Phi 10:19, những người dân chuyên cần tra cứu kiếm sẽ nhận được hầu hết điều huyền nhiệm của Thượng Đế.

36. Như hầu như nhạc sĩ tài năng hoàn hảo nhất đều biết, cần phải chuyên cần tập luyện nhằm trình diễn âm thanh một giải pháp tuyệt vời.

37. Martin Luther có trí tuệ sắc đẹp bén, bao gồm trí nhớ kỳ lạ thường, tất cả sự nối liền từ vựng, và tất cả đức thao tác chuyên cần.

38. Ông nói: “Ta tất yêu nào không cảm kích trước sự tubepphuonghai.comệc chuyên cần, thanh trang và trung thành của những Thánh Hữu ngày sau này.”

39. Những người dân Châu Phi đã có tác dụng tôi cảm động bởi quyết vai trung phong và sự chuyên cần của mình để sinh hoạt lại trong cương vực của Chúa.

40. Như Gia-cốp cùng Ra-chên, các người thời buổi này có thể xác nhận rằng chỉ cố gắng nỗ lực chuyên cần bắt đầu được Đức Giê-hô-va ban phước.

41. Sự chuyên cần của người bà bầu này biến chuyển sự hoan hỉ của đứa phụ nữ của bà—và tôi dìm mạnh điều đó với một vệt chấm than.

42. Họ rất có thể làm như vậy qua một nỗ lực cân nặng bằng, kiên cường và chuyên cần nhằm hiểu cùng áp dụng những nguyên tắc và khả năng cơ bản.

43. 3 Đặt ra các phương châm rõ rệt với chuyên cần nhắm tới đó đang giúp họ tiến cỗ trong công tubepphuonghai.comệc rao giảng trong những lúc trau dồi khả năng.

44. 5 chúng ta nên mọi đặn mang lại dự trường Thánh Chức Thần Quyền, hầu nhấn lãnh lợi ích do sự chuyên cần của anh giám thị và đầy đủ anh phụ giúp.

45. Thay vày thế, họ tìm kiếm ân điển của Ngài để xong và tưởng thưởng cho những nỗ lực chuyên cần nhất của mình (xin xem 2 Nê Phi 25:23).

46. Điều này kéo dãn dài thêm cha tháng nữa cùng qua sự chuyên cần mỗi ngày của bà, đôi bàn chân của bà đã doãi thẳng được với bà sẽ tập đi trở lại.12

47. Ông đang kể ra đức tin, đức hạnh, sự gọi biết, ngày tiết độ, lòng kiên nhẫn, sự tin kính, lòng nhân từ, bác ái và sự chuyên cần.10 Và hãy nhờ rằng lòng khiêm nhường!

48. tubepphuonghai.comệc giao lưu và học hỏi phúc âm để liên hệ sự cải đạo cùng giúp phúc đáp thấm sâu vào lòng của học tubepphuonghai.comên yên cầu các giảng tubepphuonghai.comên nhiều hơn nữa là chỉ cố gắng nỗ lực chuyên cần.

49. 23 toàn bộ những fan từ Ba-by-lôn hồi hương sẵn lòng thao tác làm tubepphuonghai.comệc chuyên cần và minh chứng rằng trong thâm tâm trí họ để sự thờ phượng Đức Giê-hô-va lên phía trên hết.

Xem thêm: Thất Bại Với Đường Lưỡi Bò Là Gì Về “Tứ Sa”? Đường Lưỡi Bò Là Gì

50. 4 Hãy phổ biến rộng rãi: tubepphuonghai.comệc hữu hiệu phân vạc tạp chí tùy thuộc những vào sự chuyên cần sẵn sàng lời trình bày, lập thời khóa biểu và bố trí để đi rao giảng.