Chủ tịch hội đồng thành viên tiếng anh là gì

     

Hội đồng thành viên là ban ngành tập hợp phần lớn thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn nhì thành viên trở lên, công ty hợp danh.Bạn đang xem: quản trị hội đồng thành viên tiếng anh là gì

Để hiểu rõ về hội đồng member tiếng Anh là gì? Thì đầu tiên họ cần có cái nhìn tổng quan về hội đồng member như sau:

Hội đồng member là gì?

Hội đồng member là phòng ban tập hợp hầu hết thành viên của bạn trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trở lên, công ty hợp danh. Trừ phần đông trường phù hợp thành viên của người tiêu dùng đang bị tạm thời giam hay phán quyết tù đề nghị ủy quyền cho người khác thâm nhập vào hội đồng thành viên.

Bạn đang xem: Chủ tịch hội đồng thành viên tiếng anh là gì

Hội đồng thành viên thực hiện thảo luận, bàn bạc, đưa ra ra quyết định cho đa số vấn đề đặc biệt của công ty.

Thông thường bài toán họp của hội đồng thành viên sẽ được quy định trong điều lệ của công ty, tối thiểu mỗi năm họp một lần, ngoài ra còn có thể mở những cuộc họp thốt nhiên xuất bàn bạc, ra quyết định về các quá trình như đổi khác vốn điều lệ công ty, tạm ngưng hoạt đông của công ty…

Đứng đầu hội đồng member là quản trị hội đồng thành viên, người thay mặt hội đồng thành viên tiến hành ký kết với ra ra quyết định quan trọng, người điều hành quản lý cuộc họp của hội đồng thành viên.


*

Hội đồng member tiếng Anh là gì?

Hội đồng thành viên tiếng Anh là The Board of members, trong khi hội đồng member trong giờ Anh được dịch nghĩa như sau The board of members is an organization that gathers members of a limited liability company with two or more members, partnerships. Except for cases where members of the company are in detention or sentenced to imprisonment, they must authorize others lớn join the Board of members.

The Board of members conducts discussions & decisions for important issues of the company.

Normally, the meeting of the Board of members will be stipulated in the company’s charter, at least once a year, in addition khổng lồ opening extraordinary meetings to lớn discuss & make decisions on such tasks. Change the company’s charter capital, suspend the company’s operations …

Head of the board of membersis the Chairperson of the Board of members, who on behalf of the board of memberssigns & makes important decisions, moderates the meeting of the members’ council.

Cụm từ khớp ứng hội đồng thành viên tiếng Anh là gì?

Hội đồng member ty trách nhiệm hữu hạn nhì thành viên trở lên có nghĩa tiếng Anh là The Board of members of limited liability company with two or more members.

Xem thêm: Hàm Nào Thực Hiện Cấp Phát Lại Vùng Nhớ., Cấp Phát Và Giải Phóng Bộ Nhớ Trong Lập Trình C

Chủ tịch hội đồng thành viên có nghĩa giờ đồng hồ Anh là Chairman of the Board of members.

Thành viên hội đồng thành viên bao gồm nghĩa tiếng Anh là Members of the Board of members.

Chủ tịch công ty có nghĩa giờ đồng hồ Anh là Company president.

Hội đồng cổ đông tất cả nghĩa giờ đồng hồ Anh là Shareholders.

Xem thêm: Thành Phố Trên 5.000.000 Dân Ở Châu Phi Là ? Thành Phố Trên 5 Triệu Dân Ở Châu Phi Là

Luật doanh nghiệp tất cả nghĩa tiếng Anh là Enterprise Law.

Ví dụ đoạn văn áp dụng hội đồng member tiếng Anh viết như vậy nào?

Trong nghành nghề về doanh nghiệp bao gồm nhiều câu hỏi xoay xung quanh hội đồng thành viên, sau đây tôi xin trình bày một trong những đoạn văn thường sử dụng hội đồng thành viên tiếngAnh:

Cơ chế hoạt động vui chơi của hội đồng thành viên như vậy nào?- How does the board of members work?

Có bắt buộc thành lập hội đồng thành viên hay không?- Is it compulsory to set up a board of members or not?

Chủ tịch hội đồng thành viên có nhiệm vụ quyền lợi gì?- What powers does the chairman of the board of membershave?

Công ty trọng trách hữu hạn một thành viên có hội đồng thành viên tốt không?-Does a one-member limited liability company have the board of members?