Cho hỗn hợp x gồm 0 01 mol al và a mol fe

     

Câu 9897: Cho tất cả hổn hợp X bao gồm 0,01 mol Al và a mol fe vào hỗn hợp AgNO3đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn Y với dung dịch Z cất 3 cation kim loại. Cho Z phản nghịch ứng với hỗn hợp NaOH dư vào điều kiện không có không khí, chiếm được 1,97 gam kết tủa T. Nung T trong không gian đến khối lượng không đổi, chiếm được 1,6 gam hóa học rắn chỉ chứa một chất duy nhất. Quý giá của m là

A.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm 0 01 mol al và a mol fe

6,48

B.

Xem thêm: Bài Văn Kể Về Một Thầy Giáo Hoặc Cô Giáo Mà Em Yêu Quý, Kể Về Một Thầy Giáo Hay Một Cô Giáo Mà Em Quý Mến

3,24

C.

Xem thêm: Dưới Chế Độ Thực Dân Phong Kiến Giai Cấp Nông Dân Việt Nam Có Yêu Cầu Bức Thiết Nhất Là Gì

8,64

D. 9,72


Giải chi tiết:

Dung dịch Z chứa những ion là Al3+, Fe2+, Fe3+

Ta có:

*

=>

*
=>
*

nAg = 3nAl + 2nFe + 3nFe = 3.0,01 + 2.0,01 + 3.0,01 = 0,08 (mol)

=> mAg = 8,64 (gam)

=> Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát