CHIỀU CHIỀU NGÓ NGƯỢC NGÓ XUÔI NGÓ KHÔNG THẤY MẸ NGÙI NGÙI

     

Ngó ko thấy mẹ,ngùi ngùi........Bạn sẽ xem: Chiều chiều gió ngược gió xuôi ngó không thấy bà mẹ ngùi ngùi

Nói chín ...làm mười

Nói mười làm chín, kẻ cười fan chê.

Bạn đang xem: Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi ngó không thấy mẹ ngùi ngùi

Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

....nhớ kẻ đâm, xay,giần, sàng.


*

- Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi lưu giữ thương.

- Nói chín thìnên làm cho mười

Nói mười làm cho chín, kẻ cười bạn chê.

- Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo lưu giữ kẻđâm, xay, giần, sàng.

~Học tốt~

Câu thơ nào đồng nghĩa tương quan với câu thơ : "Dù ai nói ngả nói nghiêng | Lòng ta vẫn vững vàng như kiềng tía chân"

a.Năng nhặt chặt bị

b.Thua keo dán giấy này ta bày keo dán giấy khác

c.Dù ai nói đông nói tây | Lòng ta vẫn vững như cây thân rừng

d.Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi | Ngó không thấy mẹ ngùi ngùi ghi nhớ thương

Bài làm

Câu thơ nào đồng nghĩa tương quan với câu thơ :

"Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân"

Là: "Hãy lo kiên trì câu cua,

dù ai câu chạch, câu rùa mang ai."

# Chúc các bạn học giỏi #

Dù ai nói ngả nói nghiêng | Lòng ta vẫn vững vàng như kiềng ba chân"

Câu này tức là sau lúc cán cỗ giảng thì ta đề nghị có chủ ý riêng của mình, và đề nghị ráng sức đảm bảo ý loài kiến đó. Ở quốc tế thì đó là nền giáo dục đào tạo giúp học sinh sinh viên tất cả tư tưởng mới, phạt minh được rất nhiều điều hay đến xã hội.

đồng nghĩa cùng với nó làDù ai nói đông nói tây | Lòng ta vẫn vững vàng như cây thân rừng.

chúc bạn làm việc tốt

Con có phụ thân như ...

Con không cha như nòng nọc đứt đuôi

Nước lã mà lại vă buộc phải hồ

Tay không mà nổi ... Mới ngoan

... Từ bỏ thuở còn non

Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây

Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

... Lưu giữ kẻ đâm , xay , giần , sàng

Nói chín ... Làm cho mười

Nói mười làm chín , kẻ cười người chê

Dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn ... Giữa rừng

Chiều chiều ngó ngược , ngó xuôi

Ngó ko thấy người mẹ , ngùi ngùi ...

Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

Ăn khoai ... Dây nhưng mà trồng

Lên non new biết non cao

Lội sông new biết..................... Can sâu

cho dù ai nóiđông nói tây

Lòng ta vẫn.................... Thân rừng

Chiều chiều gió ngược gió xuôi

Ngó ko thấy bà mẹ buingùi ...............

Ăn quả nhớ nói trồng cây

.................. Lưu giữ kẻ đâm xay giần giàn

Lên non new biết non cao

Lội sông bắt đầu biết lạch như thế nào cạn sâu.

cho dù ai nói đông, nói tâyLòng ta vẫn vững như cây thân rừng.

1)Nực mỉm cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu xẻ ai dè...(gồm 9 chữ cái)

2)Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai... Dây mà trồng(gồm 8 chữ cái)

3)Lội non new biết non cao

Lội sông mới biết...cạn sâu(gồm 7 chữ cái)

4)Dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn ...giữa rừng(gồm 10 chữ cái)

5)Chiều chiều ngó ngược,ngó xuôi

Ngó không thấy mẹ,ngùi ngùi...(gồm 9 chữ cái)

6)Nói chín...làm mười

Nói mười làm cho chín ,kẻ fan cười chê(gồm 6 chữ cái)

7)Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

... Nhớ kẻ đâm,xay,dan,sàng(gồm 5 chữ cái)

8)... Từ bỏ thuở còn non

Dạy nhỏ từ thuở hãy còn thơ ngây(gồm 6 chữ cái)

9)Nước lã nhưng mà vã buộc phải hồ

Tay không mà nổi ...mới ngoan(gồm 4 chữ cái)

Giúp mk với

Ai cấp tốc mk tik

Thanks

Lớp 5 Ngữ văn 5 0 giữ hộ Hủy

1) xe pháo nghiêng

2) nhớ kẻ cho

3) lạch nào

4) vững như cây

5) nhớ thương

6) thì phải

7) ăn gạo

8) yêu thương con

9) cơ đồ

chúc bn hok xuất sắc !

Đúng 0 comment (0)

1.xe nghiêng

2.nhớ kẻ cho

3.lạch nào

4.vững như cây

5.nhớ thương

6.thì nên

7.ăn gạo

8.uốn cây

9.cơ đồ

Đúng 0
bình luận (0)

1 xe pháo nghiêng

2 lưu giữ kẻ cho

3 Lạch nào

4 vững vàng như cây

5 lưu giữ thương

6 Thì nên

7 Ăn gạo

8 uốn nắn cây

9 Cơ đồ

TK cho doanh nghiệp nha ae

Đúng 0
phản hồi (0)

Các các bạn giải góp mình nhé:

4) Nực cười châu chấu đá xe 11) Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi 16) nhỏ có cha như ...

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè ... Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi ... Bé không cha như nòng nọc đứt đuôi.

7) Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây 12) Nói chín ... Có tác dụng mười

Ăn khoai ... Dây màtrồng. Nói mười làm chín, kẻ cười người chê.

9) Lên non mới biết non cao 13) Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

Lội sông bắt đầu biết ... Cạn sâu. ... Lưu giữ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

10) mặc dù ai nói đông nói tây 14) ... Từ bỏ thuở còn non

Lòng ta vẫn ... Thân rừng. Dậy con từ thuở hãy còn thơ ngây.

Lớp 5 Ngữ văn 2 0 gởi Hủy

4.xe nghiêng 7.nhớ kẻ cho 8.lạch như thế nào 10.vững như cây

11.nhớ yêu thương 12.thì bắt buộc 13.ăn gạo 14.uốn cây 16.nhà bao gồm nóc

Đúng 0
comment (0)

4. Nực cười cợt châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe pháo nghiêng.

7. Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

Ăn khoai ghi nhớ kẻ mang đến dây mà lại trồng.

9. Lên non new biết non cao

Lội sông mới biết lạch nào cạn sâu.

10. Dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn vững như cây giữa rừng.

11. Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi nhớ thương.

12. Nói chín thì cần làm mười

Nói mười có tác dụng chín, kẻ cười người chê.

13. Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo ghi nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

Xem thêm: Soạn Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản Lớp 8, Soạn Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản

14. Uốn cây tự thuở còn non

15. Con có thân phụ như nhà có nóc

Con không phụ vương như nòng nọc đứt đuôi.

Đúng 0
comment (0)

GIẢI NGHĨA :

Muốn sang trọng thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ thì yêu mang thầy.

Bầu ơi yêu thương lấy túng bấn cùng .Tuy rằng khác kiểu như nhưng chung một giàn.

Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp núi ngồiở đâu.

Nực cười cợt châu chấu đá xe pháo Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe pháo nghiêng

Nhiễu điều đậy lấy giá bán gương người trong một nước nên thương nhaucùng.

Cá không ăn muối cá ươn

Con cưỡng phụ huynh trăm đường bé hư.

Ăn quả nhớkẻ trồng cây

Ăn khoai lưu giữ kẻdây mà lại trồng.

Muôn cái sông đổ biển khơi sâu

Biển chê sông nhỏ, hải dương đâu nước còn .

Lên non bắt đầu biết non cao

Lội sông bắt đầu biết sông nào cạn sâu.

Dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn vững như cây thân rừng.

Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi nhớ thương .

Nói chín thì nên cần làm mười

Nói mười làm chín, kẻ cười tín đồ chê.

Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

Dạy con từ thuở còn non

Dạy bé từ thuở hãy còn thơ ngây.

Nước lã mà lại vã buộc phải hồ

Tay không nhưng nổi cơ đồ bắt đầu ngoan.

Con có phụ vương như nhà tất cả nóc

Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.

Lớp 5 Ngữ văn 1 0 gởi Hủy

có fải bạn lấy từ vào sgk lop5 đúng ko nào

Đúng 0
bình luận (0)

1) muốn sang thì bắc ...

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy .

2) thai ơi mến lấy bí cùng

Tuy rằng ... Nhưng phổ biến một giàn .

3) Núi cao bởi tất cả đất bồi

Núi chê khu đất thấp ... ở chỗ nào .

4) Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã , ai dè ...

5) Nhiễu điều bao phủ lấy giá chỉ gương

Người vào một nước nên ... Cùng

6) Cá không ăn uống muối ...

Con cãi bố mẹ trăm đường bé hư

7) Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai ... Dây nhưng mà trồng

8) Muôn loại sông đổ hải dương sâu

Biển chê sông nhỏ dại , biển cả đâu ...

Xem thêm: Chuyện Cô Bé Bán Diêm " Của An, Truyện Cổ Tích: Cô Bé Bán Diêm

9) Lên non new biết non cao

Lội sông bắt đầu biết ... Cạn sâu

10) dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn ... Thân rừng

11) Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi

12) Nói chín ... Làm mười

Nói mười làm chín , kẻ cười tín đồ chê

13) Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

... Lưu giữ kẻ đâm , say , dần , sàng

14) ... Từ thưở còn non

Dạy nhỏ từ thưở hãy còn thơ ngây

15) Nước lã mà lại vã lên hồ

Tay không mà nổi ... Bắt đầu ngoan

16) con có cha như ...

Con không phụ thân như nòng nọc đứt đuôi

Lớp 5 Ngữ văn 7 0 nhờ cất hộ Hủy

dài vượt mún xây xẩm khía cạnh mày

- Đúng 0 bình luận (0) lên google nhé là xong

Đúng 0 bình luận (0)

1) ước kiều

2) không giống giống

6) cá ươn

16) nhà gồm nóc

Còn mấy câu kia mk ko biết

Đúng 0
phản hồi (0)

Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Ngó về quê người mẹ ruột nhức chín chiều

a, đã cho thấy nghĩa của từ"" chiều chiều "", "" chiều "" vào câu thơ trên

b, tra cứu từ trái nghĩa và đồng nghĩa tương quan của từ, "" chiều chiều "" , "" chiều "" trong khúc thơ trên

Lớp 5 Ngữ văn 1 0 gởi Hủy

a chiều chiều chỉ chiều tối sắp tối. Chiều chỉ phương hướng

bchiều chiều là bình minh đồng nghĩa là gần buổi tối hoàng hôn chiều là mất phương với chiều hướng

Đúng 0
comment (0)

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

tubepphuonghai.com