Capital budgeting là gì

     

Các vấn đề cơ bản cần chú ý khi học tập Reading 32 trong lịch trình CFA màn chơi 1

1 Hoạch định túi tiền vốn đầu tư

Hoạch định chi tiêu vốn chi tiêu (capital budgeting) là quy trình công ty đưa ra quyết định về các dự án vốn – dự án kéo dài từ một năm trở lên.Bạn sẽ xem: Capital budgeting là gì

1.1 các bước hoạch định giá cả vốn chi tiêu


*

1.2 Phân loại dự án công trình hoạch định chi tiêu vốn đầu tư

Dự án

Đặc điểm

Dự án cụ thể để gia hạn hoạt đụng kinh doanh

(replacement project khổng lồ maintain the business)

Quyết định gồm nên duy trì hoạt động và quy trình vận động đó không.Bạn đã xem: Capital budgeting là gì

Không cần phân tích đưa ra tiết.

Bạn đang xem: Capital budgeting là gì

Dự án thay thế để giảm đưa ra phí

(replacement project for cost reduction)

Quyết định gồm nên thay thế sửa chữa thiết bị đang lỗi thời tuy nhiên vẫn sử dụng được bởi thiết bị mới không.

Cần phân tích tương đối chi tiết.

Dự án mở rộng

(expansion project)

Để phát triển marketing và bắt buộc nghiên cứu cụ thể để dự báo về ước trong tương lai.

Cần đối chiếu rất đưa ra tiết.

Sản phẩm và thương mại dịch vụ mới

(new products and services)

Liên quan lại đến các yếu tổ không chắc chắn.

Cần phân tích chi tiết.

Dự án bắt buộc

(mandatory project)

Thường vày yêu mong từ các cơ quan chính phủ, công ty bảo hiệm, tương quan đến sự việc về an ninh hoặc môi trường.

Thường không tồn tại hoặc roi thấp mà lại tạo đk cho những dự án công trình sinh lời khác.

Quyết định tiến hành dự án hoặc dừng hoạt động lĩnh vực có tương quan để ko phải triển khai dự án.

Dự án khác

Khó nhằm phân tích bằng các tiêu chí thông thường.

 

2 nguyên tắc hoạch định ngân sách vốn đầu tư

Nguyên tắc

Diễn giải

1. Ra quyết định dựa trên dòng tiền, không dựa trên lợi nhuận kế toán

 

Dòng tiền tạo thêm (incremental cash flows) = dòng tài chính nếu tiến hành dự án – dòng vốn nếu không thực hiện dự án. Chiếc tiền tạo thêm liên quan đến quy trình ra quyết định.

Chi tổn phí chìm (sunk costs): ngân sách chi tiêu đã xảy ra và không chuyển đổi dù có thực hiện dự án hay không. Ngân sách chìm không liên quan đến quy trình ra quyết định.

Ngoại ứng (externality): ảnh hưởng của việc triển khai dự án đến dòng tài chính khác của doanh nghiệp. Nước ngoài ứng tương quan đến quá trình ra quyết định.

Xem thêm: Địa Chỉ Mua Bàn Ghế Cũ Thanh Lý Giá Rẻ Quận 10, Hồ Chí Minh, Bàn Ghế Cũ Thanh Lý Giá Rẻ Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngoại ứng tiêu cực/Tự tước đoạt đoạt doanh thu (negative externality/cannibalization): triển khai dự án làm cho giảm doanh thu của thành phầm đang gồm của công ty.

Dòng tiền thường thì (conventional cash flow): dòng vốn chỉ đổi vệt một lần.

Dòng tiền không tuân theo quy ước (conventional cash flow): dòng tiền đổi lốt hơn một lần.

2. Dòng tiền được tính dựa trên chi tiêu cơ hội

 

Chi phí thời cơ (opportunity costs): dòng tiền mà doanh nghiệp sẽ mất nếu thực hiện dự án này.

Chi phí cơ hội liên quan lại đến quy trình ra quyết định.

3. Thời gian phát sinh cái tiền là một yếu tố quan tiền trọng

Quyết định hoạch định chính sách vốn bao gồm tính cho yếu tố giá trị thời hạn của cái tiền, vì vậy dòng tiền dìm trước có mức giá trị hơn dòng vốn nhận sau.

4. Dòng tài chính được phân tích dựa trên cơ sở sau thuế

Quyết định triển khai dự án xuất xắc không suy xét giá trị doanh nghiệp – dòng vốn mà doanh nghiệp sẽ giữ, không để ý đến số tiền bắt buộc nộp cho thiết yếu phủ. Vì đó, yêu cầu xét mang lại thuế trong tất cả các quyết định.

5. Giá thành tài chính được phản ảnh qua tỷ suất roi yêu mong của dự án

Tỷ suất khuyến mãi khi phân tính hoạch định vốn sẽ bao hàm chi tiêu vốn của công ty. Vì chưng đó, không áp dụng túi tiền tài chủ yếu vào ngẫu nhiên khoản tiền tạo thêm nào. Chỉ những dự án có ty suất roi kỳ vọng béo hơn chi phí vốn mới đội giá trị công ty.

Quá trình phân tích dòng tài chính tăng thêm tinh vi hơn lúc xét đến mối đối sánh giữa những dự án.

những dự án độc lập hay những dự án đào thải lẫn nhau những dự án chủ quyền (independent projects) là những dự án không liên quan đến nhau và có thể được reviews một cách độc lập dựa trên lợi nhuận của từng dự án. Ví dụ: nếu A và B là nhị dự án chủ quyền và đều đem lại lợi nhuận mang lại công ty, công ty hoàn toàn có thể thực hiện nay cả nhị dự án. các dự án loại bỏ lân nhau (mutually exclusive projects) khi chỉ một trong các các dự án công trình đề xuất hoàn toàn có thể được săn sóc và các dự án đối đầu lẫn nhau. Ví dụ: nếu A và B là nhì dự án loại trừ lẫn nhau, doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện 1 trong những hai dự án. Trình tự những dự án (project sequencing): một số trong những dự án phải thực hiện theo trình tự, nhằm việc tiến hành một dự án ở thời điểm này mở ra thời cơ để thực hiên những dự án khác trong tương lai. Không giới hạn vốn tuyệt có số lượng giới hạn vốn Nếu doanh nghiệp có nguồn ngân sách không giới hạn (unlimited funds) thì công ty rất có thể thực hiện toàn bộ các dự án mà hữu ích nhuận kỳ vọng lớn hơn chi tiêu vốn. Nếu doanh nghiệp chỉ gồm một lượng vốn nhất định và các cơ hội đầu tư có lợi nhuận yêu thương cầu nhiều hơn thế số vốn khả dụng thì doanh nghiệp cần so với vốn đầu tư (capital reasoning). Mục tiêu: tối đa giá chỉ trị mang lại cổ đông với số vốn hiện có.

3 Các tiêu chí quyết định đầu tư

Tiêu chí

Diễn giải

Nguyên tắc ra quyết định

Giá trị lúc này ròng

(net present value - NPV)

Tổng giá bán trị lúc này của tất cả dòng tiền tăng lên kỳ vọng khi thực hiện dự án.


*

*

Với những dự án độc lập:

NPV > 0: chấp nhận

NPV k: chấp nhận

IRR PBP.

Xem thêm: Đâu Là Phát Biểu Đúng Về Trai Sông Là Sai? Phát Biểu Nào Sau Đây Về Trai Sông Là Sai

Chỉ số lợi tức đầu tư

(profitability index – PI)

Tổng cực hiếm hiện tại của các dòng tiền chia cho khoản vốn đầu tư ban đầu

PI > 1 (NPV > 0): chấp nhận

PI dự án nào nên được phê duyệt? phương pháp NPV và IRR tất cả dẫn đến tóm lại giống nhau không?  

Dự án 1

Dự án 2

Năm 1

$6.6 triệu

$3.0 triệu

Năm 2

$1.5 triệu

$3.0 triệu

Năm 3

$0.1 triệu

$3.0 triệu

Giải:

 

Dự án 1

Dự án 2

Nhập dữ liệu

CF: CF0 = - 7, C01 = 6.6, F01 = 1, C02 = 1.5, F02 = 1, C03 = 0.1, F03 = 1;

NPV: I = 12;

CF: CF0 = - 7, C01 = 3, F01 = 1, C02 = 3, F02 = 1, C03 = 3, F03 =1;

NPV: I = 12;

NPV

CPT: NPV = 0.16

CPT: NPV = 0.21

IRR

CPT: IRR = 14.15

CPT: IRR = 13.70

Trường phù hợp này, phương pháp NPV với IRR dẫn đến kết quả khác nhau:

Nếu theo phương thức NPV, dự án công trình 2 phải được phê chăm chút vì bao gồm NPV2 > NPV1.

Nếu theo phương pháp IRR, dự án công trình 1 nên được phê phê duyệt vì có IRR1 > IRR2.

cách thức NPV tà tà thước đo thẳng mức biến hóa kỳ vọng của giá bán trị công ty khi thực hiện một dự án vốn. Trên lý thuyết, một dự án có NPV dương vẫn làm đội giá trị cổ phiếu doanh nghiệp ở mức tương ứng. Tuy nhiên, trong thực tế, thay đổi trong giá cp thường cho từ chuyển đổi trong kỳ vọng về dự án có NPV dương của công ty. Chăm mục: Hỏi Đáp