CÁCH LÀM KHỐI ĐA DIỆN 12 MẶT ĐỀU

     

CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình bày cho các bạn các ngôn từ gồm:

*

1. Khối nhiều diện đều loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• mỗi mặt là 1 trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh chung của đúng 3 mặt

• tất cả số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) lần lượt là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích tất cả các mặt của khối tứ diện đông đảo cạnh $a$ là $S=4left( dfraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện các cạnh $a$ là $V=dfracsqrt2a^312.$

• bao gồm 6 khía cạnh phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của hai cạnh đối diện)

• bán kính mặt ước ngoại tiếp $R=dfracasqrt64.$

2. Khối đa diện đều một số loại $3;4$ (khối chén diện số đông hay khối tám mặt đều)

• mỗi mặt là một tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh tầm thường của đúng 4 mặt

• tất cả số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) thứu tự là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích tất cả các khía cạnh của khối chén diện các cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• có 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén bát diện đa số cạnh $a$ là $V=dfraca^3sqrt23.$

• bán kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=dfracasqrt22.$

3.


Bạn đang xem: Cách làm khối đa diện 12 mặt đều


Xem thêm: % Phép Chia Lấy Dư Trong C Hia Lấy Dư (Modulo), Chia Lấy Phần Dư Trong C


Xem thêm: Tả Quang Cảnh Phiên Chợ Theo Tưởng Tượng Của Em, Just A Moment


Khối nhiều diện đều các loại $4;3$ (khối lập phương)

• mỗi mặt là một hình vuông

• từng đỉnh là đỉnh phổ biến của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số cạnh (C) theo lần lượt là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích của toàn bộ các mặt khối lập phương là $S=6a^2.$

• gồm 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• bán kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=dfracasqrt32.$

4. Khối nhiều diện đều các loại $5;3$ (khối thập nhị diện những hay khối mười hai mặt đều)

• từng mặt là một trong ngũ giác đầy đủ • mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của cha mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số canh (C) theo thứ tự là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích toàn bộ các khía cạnh của khối 12 mặt những là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• tất cả 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt gần như cạnh $a$ là $V=dfraca^3(15+7sqrt5)4.$

• bán kính mặt mong ngoại tiếp là $R=dfraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối nhiều diện các loại $3;5$ (khối nhị thập diện hầu hết hay khối nhị mươi mặt đều)

• mỗi mặt là 1 tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh chung của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) thứu tự là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích của tất cả các phương diện khối đôi mươi mặt hồ hết là $S=5sqrt3a^2.$

• tất cả 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối đôi mươi mặt phần đông cạnh $a$ là $V=dfrac5(3+sqrt5)a^312.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=dfraca(sqrt10+2sqrt5)4.$