Các Kiểu Dữ Liệu Trong Pascal

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạo
*

*

Có 4 vẻ bên ngoài dữ liệu chuẩn trong pascal: hình dáng nguyên, mẫu mã thực, hình dáng kí tự cùng kiểu logic

kiểu nguyên:

Kiểu

Bộ nhớ tàng trữ 1 giá chỉ trị

Phạm vi giá chỉ trị

Byte (dương)

1 byte

Từ 0 mang lại 255

Integer (âm, dương)

2 byte

Từ -215 mang đến 215-1

Word (dương)

2 byte

Từ 0 đến 216-1

Longint (âm, dương)

4 byte

Từ -231 đến 231-1

kiểu thực:

Kiểu

Bộ nhớ tàng trữ 1 giá chỉ trị

Phạm vi giá chỉ trị

Real

6 byte

0 hoặc có giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất nằm trong phạm vi từ

10-38 cho 1038

extended

10 byte

0 hoặc có giá trị tuyệt vời nằm trong phạm vi từ

10-4932 cho 104932

kiểu kí tự:

Kiểu

Bộ nhớ lưu trữ 1 giá bán trị

Phạm vi giá chỉ trị

Char

1 byte

256 kí từ trong cỗ mã ASCII

kiểu logic:
KiểuBộ nhớ lưu trữ 1 giá chỉ trịPhạm vi giá chỉ trị
boolean1 byteTrue hoặc False

Đúng 2
Bình luận (0)
*

 Kể tên các kiểu tài liệu trong không tính phí Pascal?


Xem chi tiết
Lớp 8Tin họcBài 5. Từ bài toán đến chương trình
2
0
*

GửiHủy

Tham khảo:

Trong Pascalcác hình dạng dữ liệu Integer (kiểu số nguyên), Real (kiểu thực), Boolean với Character (ký tự) được call là kiểu dữ liệu chuẩn.

Bạn đang xem: Các kiểu dữ liệu trong pascal


Đúng 1
Bình luận (0)

THAM KHAO:

Trong Pascalcác mẫu mã dữ liệu Integer (kiểu số nguyên), Real (kiểu thực), Boolean cùng Character (ký tự) được điện thoại tư vấn là kiểu dữ liệu chuẩn.


Đúng 0
Bình luận (0)

Liệt lê các kiểu tài liệu cơ phiên bản của ngôn ngữ lập trình Pascal nhưng mà em đã có học?


Xem chi tiết
Lớp 8Tin họcBài 4. áp dụng biến trong chương trình
0
0
GửiHủy
+;+array+<..>+of +;B. +var ++:+array+<…>+of ..."https://tubepphuonghai.com/>
* dìm biết:Câu 1: Cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal là:A. Var ; array <..> of ;B. Var : array <…> of ;C. Var : array <..> of ;D. Var : array <…> for ;Câu 2: Để chỉ ra một phần tử ngẫu nhiên trong một mảng, ta rất có thể ghi như sau:A. Tên mảng ...
Đọc tiếp

* nhận biết:

Câu 1: Cú pháp khai báo biến chuyển mảng vào Pascal là:

A. var ; array <..> of ;

B. var : array <…> of ;

C. var : array <..> of ;

D. var   : array <…> for ;

Câu 2: Để chỉ ra một trong những phần tử ngẫu nhiên trong một mảng, ta hoàn toàn có thể ghi như sau:

A. Thương hiệu mảng B. Tên mảng(chỉ số trong mảng)

C. Tên mảng D. Tên mảng(giá trị phần tử)

Câu 3: Dữ liệu phong cách mảng là một trong những tập hòa hợp hữu hạn các bộ phận được sắp xếp theo dãy, mọi phần tử trong dãy đều có cùng một đặc điểm là:

A. Cùng thông thường một kiểu tài liệu B. Có mức giá trị hoàn toàn giống nhau

C. Các thành phần của mảng đều sở hữu kiểu số nguyên D. Các thành phần của mảng đều phải có kiểu số thực

Câu 4: Để khai báo A là 1 biến mảng tất cả 10 bộ phận kiểu nguyên, cách khai báo làm sao sau đấy là đúng nhất?

A. Var A: array<1..10> of real; B. Var A: array<1..10> of integer;

C. Var A: array<1…10> of real; D. Var A: array<1…10> of integer;

Câu 5: Để xác minh được các phần tử trong mảng, yêu ước các thành phần cần thỏa mãn:

A. Mỗi bộ phận đều có giá trị nhỏ dại hơn 100. B. Mỗi phần tử đều có một dấu hiệu nhận biết.

Xem thêm: Hồ Chí Minh - Bác Hồ Sinh Năm Bao Nhiêu

C. Mỗi phần tử đều gồm một chỉ số. D. Mỗi bộ phận đều có một kiểu dữ liệu khác nhau.

Câu 6: Khai báo đổi mới kiểu mảng làm sao sau đấy là hợp lệ:

A. Var A, B: array<1..50> of integer; B. Var A, B: array<1..n> of real;

C. Var A: array<100..1> of integer; D. Var B: array<1.5..10.5> of real;

Câu 7: lựa chọn khai báo hợp lệ:

A. Var a,b: array<1 .. N> of real; C. Var a,b: array<1 : n> of Integer;

B. Var a,b: array<1 .. 100> of real; D. Var a,b: array<1 … 100> of real;

Câu 8: Trong các khai báo sau đây, khai báo làm sao đúng về khai báo phát triển thành mảng một chiều:

A. Var X: Array<1…2> of integer; B. Var X: Array<1..10.5> of real;

C. Var X: Array<4.4..4.8> of integer D. Var X: Array<1..10> of real;

* Thông hiểu:

Câu 1: Để khai báo mảng a có 50 bộ phận thuộc tài liệu là kiểu số nguyên ta gồm câu lệnh sau:

A. A:array<0..50> of integer; B. A:array<1..50> of integer;

C. A:array<50.. 0> of integer; D. A:array<50..1> of integer;

Câu 2: Hãy quan gần kề câu lệnh khai báo phát triển thành mảng sau đây:

Var X: Array <1..5> of integer;

Phép gán quý hiếm cho thành phần thứ 2 của mảng X như thế nào dưới đấy là đúng?

A. X(2) := 8; B. X<2> := 12; C. X2 := 2; D. X2 := 7;

Câu 3: Trước lúc khai báo mảng A: array<1..n> of real; thì ta đề nghị khai báo điều gì trước?

A. Var n:integer; B. Var n=10;

C. Const n:integer; D. Const n=10;

Câu 4: gồm phần khai báo trở thành trong Turbo Pascal như sau:

Var so_thuc: real;

x2: integer;

kytu: char;

day so: array<1..50> of integer;

Biến khai báo chưa hợp lệ là:

A. So_thuc: real; B. X2: integer; C. Kytu: char; D. Day so: array<1..50> of integer;

Câu 5: khi khai báo đổi thay mảng, trong mọi ngôn từ lập trình ít nhất cần chỉ rõ:

A. Tên thay đổi mảng.

B. Con số phần tử.

C. Tên biến hóa mảng và số lượng phần tử.

Xem thêm: Một Số Quy Tắc Soạn Thảo Văn Bản Trong Word, Các Nguyên Tắc Khi Soạn Thảo Văn Bản Trong Word

 D. Tên biến mảng, số lượng phần tử, kiểu dữ liệu chung của những phần tử.

* vận dụng thấp:

Câu 1: trước khi khai báo mảng A: array <1..n> of real; thì ta nên khai báo điều gì trước?

A. Var n: integer; B. Const n = 10; C. Var n: real; D. Cả A với B gần như đúng

Câu 2: đến mảng A tất cả 5 thành phần với những số liệu như hình dưới đây:

1

2

3

4

5

23.5

12

9

4.5

6

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy chọn giải đáp đúng với mảng A và quý hiếm tương ứng:

A. A<3> = 3 B. A<9> = 3 C. A<12> = 2 D. A<5> = 6

* vận dụng cao:

Để nhập tài liệu từ keyboard cho mảng A gồm 10 thành phần số nguyên ta cần sử dụng lệnh làm sao sau đây?