Be Supposed To Là Gì

     

Chắc chúng ta cũng từng phát hiện cấu trúc be supposed to lớn trong các tập phim hay lịch trình truyền hình bởi tiếng Anh. Ngoài ý nghĩa sâu sắc chỉ khả năng, thì cụm từ này còn có tương đối nhiều cách dùng khác mà chúng ta cần lưu giữ ý. Hãy tò mò về cấu trúc, cách thực hiện và làm bài bác tập thực hành để ghi nhớ các này thuận tiện hơn nhé!


Cấu trúc be supposed to lớn là gì

Be supposed lớn là nhiều từ được dùng với nghĩa bị động, khi được ý muốn đợi, bao gồm nghĩa vụ, bổn phận làm cái gi đó. Kết cấu be supposed khổng lồ thường thực hiện như một “modal verb” phải sẽ đi kèm theo với hễ từ nguyên mẫu.

Bạn đang xem: Be supposed to là gì

***Modal verb hay nói một cách khác là auxiliary verb nhằm bổ sung cập nhật ý nghĩa đến động từ thiết yếu trong câu bằng cách diễn đạt khả năng, sự có thể chấp nhận được hoặc nghĩa vụ.

Đây là kết cấu be supposed to ở dạng khẳng định và phú định:

be supposed to lớn + V nguyên mẫu

be not supposed lớn + V nguyên mẫu

Ex:

She is supposed lớn achieve a good grade. (Cô ấy được mong muốn đợi dành được loại giỏi.)They were supposed lớn finish the campaign 2 days ago. (Họ biết tới đã kết thúc chiến dịch cách đây 2 ngày.)Tom is not supposed to lớn watch TV late. (Tom không nên xem TV muộn.)
*
Cấu trúc be supposed to trong tiếng Anh

Cách sử dụng be supposed to trong giờ Anh

Như họ đã biết, các từ be supposed khổng lồ được áp dụng như một modal verb với nhiều ý nghĩa khác nhau. Vậy làm thế nào để hiểu được nghĩa của nhiều từ này theo từng văn cảnh phù hợp? thuộc xem phương pháp dùng be supposed to trong từng trường hợp dưới đây để nắm rõ hơn nhé!

Được hy vọng đợi để gia công một vật gì đó.

Thường được sử dụng trong bao phủ định để chỉ ra rằng một người được hy vọng đợi nhằm tránh có tác dụng điều gì đó.

Ex:

I’m supposed to visit my grandma this weekend, so I can’t go on a picnic with my friends.

(Tôi phải về thăm bà vào vào cuối tuần này, vị vậy tôi cần yếu đi dã ngoại với các bạn bè.)

Mang nghĩa bắt buộc, nghĩa vụ

Ở đây, be supposed to được sử dụng như have to lớn để mô tả sự bắt buộc, đề nghị làm gì.

*
Cách cần sử dụng của be supposed to tựa như have to

Ex:

I am supposed to finish my essay tonight or I will fail this exam.

Xem thêm: Trình Độ Tiếng Anh Trung Cấp Là Gì, Bằng Trung Cấp Tiếng Anh Là Gì

= I have khổng lồ finish my essay tonight or I will fail this exam.

(Tôi phải ngừng bài luận của tôi tối nay không thì tôi đang rớt kỳ thi này.)

Chỉ khả năng

Dùng nhằm chỉ ra gần như điều có khả năng xảy ra, kỹ năng của ai đó/ điều gì đó.

Ex:

It was supposed to be sunny today. (Đáng lẽ từ bây giờ trời sẽ nắng.)She is supposed khổng lồ be the best seller in my office. (Cô ấy được biết người hút khách nhất trong văn phòng công sở của tôi.)

Sự mang lại phép, không cho phép

Với bí quyết dùng này, bạn cũng có thể sử dụng be (not) supposed to tương tự với be (not) allowed. 

 be (not) allowed to V = be (not) supposed to lớn +V 

*
Dùng để thể hiện sự được cho phép ai có tác dụng gi

Ex:

Residents are not supposed lớn leave the house, except for emergencies. (Người dân không được thoát khỏi nhà, trừ trường hợp khẩn cấp.)You’re not supposed to lớn walk on the grass in the park. (Bạn không được phép đi dạo trên cỏ trong công viên.)

Chỉ phần đa gì rất nhiều người nói đến ai đó/ điều gì đó

Cách cần sử dụng be supposed khổng lồ này cũng được dùng khá phổ cập trong tiếng anh. Bạn cũng có thể hiểu nghĩa là: được coi là, được cho là trong giờ đồng hồ Việt.

Ex:

She is supposed to lớn be the best teacher in our school. (Cô ấy được xem là giáo viên tốt nhất trong ngôi trường của chúng tôi.)Golden retriever is supposed to be a good breed of dog with children. (Chó săn lông đá quý được cho là một trong giống chó giỏi với con trẻ em.)

Bài tập cùng với be supposed to

I) Điền từ/ nhiều từ cân xứng vào địa điểm trống bên dưới.

 I am supposed ………… next holiday, so I can’t travel. (work)As a good student she is supposed …………very hard. (study)Children are supposed…………elderly people. (respect)The các buổi tiệc nhỏ was supposed …………a surprise. (be)The word is supposed ………… from Latin. (derive)

II) Viết lại câu cơ mà không chuyển đổi nghĩa cùng với câu sẽ cho

Customers aren’t allowed khổng lồ smoke in this restaurant.You should listen to your parents.Her dog is allowed khổng lồ sleep on the bed.The train should have started at 9 a.m sharp, but it was late.She is said khổng lồ be a beautiful girl in my class.

Xem thêm: Tây Nguyên Tiếng Anh Là Gì ? Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Về Vùng Miền Việt Nam

Đáp án

I) 1. To work – 2. To lớn study – 3. To respect – 4. Khổng lồ be – 5. To be derived

II)

Customers aren’t supposed khổng lồ smoke in this restaurant.You are supposed to lớn listen lớn your parents.Her dog is not supposed lớn sleep on the bed.The train was supposed to start at 9 a.m sharp, but it was late.She is supposed to lớn be a beautiful girl in my class.