Bài Tập Tính Từ Sở Hữu Lớp 6

     
Đại từ nhân xưng và tính từ mua là kỹ năng ngữ pháp dễ tuy nhiên rất nhiều người nhầm lẫn. Hãy luyện tập nhiều hơn nữa với bài tập về đại tự nhân xưng, tính trường đoản cú sở hữu được tổng hợp vì chưng ieltscaptoc.com.vn sau đây sau khi các bạn học ngừng kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh về đại từ cài trong giờ Anh nhé!

1. Lí thuyết về đại từ nhân xưng, tính từ thiết lập và đại từ sở hữu

1.1. Đại tự nhân xưng

Đại trường đoản cú nhân xưng là đông đảo từ dùng để làm xưng hô vào giao tiếp. Ngôi đầu tiên thuộc về fan nói, ngôi trang bị hai nằm trong về người nghe, ngôi thứ tía thuộc về bạn hoặc loài vật hoặc dụng cụ mà bạn nói và tín đồ nghe kể tới. Đại trường đoản cú nhân xưng được quản lý ngữ nên có thể gọi chúng là đại từ chủ ngữ.

Bạn đang xem: Bài tập tính từ sở hữu lớp 6

Đại trường đoản cú nhân xưngTân ngữĐại từ phản bội thânĐại tự sở hữuTính từ sở hữuIMeMyselfMineMyWeUsOurselvesOursOurYou (số ít)YouYourselfYoursYourYou (số nhiều)YouYourselvesYoursYourHeHimHimselfHisHisSheHerHerselfHersHerItItItselfItsItsTheyThemThemselvestheirstheir


*

Lí thuyết về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ, đại từ sở hữu

Lưu ý:

Khi muốn kêu người nào kia từ xa, ĐỪNG BAO GIỜ kêu“YOU, YOU”vì bởi vậy là cực kỳ bất định kỳ sự. Nếu fan đó là nam, hoàn toàn có thể kêuMRđối cùng với nam,MRS, hoặcMISShayMsđối cùng với nữ.“IT”chỉ sử dụng cho nhỏ vật, vật dụng vật, sự vật hoặc danh trường đoản cú trừu tượng, không khi nào dùng để chỉ người. Trong tiếng Việt, ta có thể dùng“NÓ”để chỉ bạn thứ cha nào đó. Vào trường thích hợp này, trong tiếng Anh, chỉ hoàn toàn có thể dịch“NÓ”thành“HE”hoặc“SHE”tùy theo giới tính.
NgôiTiếng AnhPhiên âm
Ngôi thứ nhất số ít: TôiI/aɪ/
Ngôi thứ nhất số nhiều: chúng tôi, bọn chúng taWe/wi:/
Ngôi thiết bị hai số ít: Ông, bà, anh, chị….You/ju:/
Ngôi lắp thêm hai số nhiều: các anh, những chị, các bạn…You/ju:/
Ngôi thứ cha số ít: Anh ấyHe/hi:/
Ngôi thứ bố số ít: Chị ấyShe/ʃi:/
Ngôi thứ bố số ít: NóIt/it/
Ngôi thứ cha số nhiều: Họ, chúng nó, tụi nó…They/ðeɪ/

1.2. Đại từ sở hữu

Người ta sử dụng đại từ mua để kiêng khỏi phải nhắc lại tính từ cài đặt + danh từ sẽ đề cập trước đó. Nó tất cả nghĩa:mine = loại của tôi;yours = dòng của (các) bạn; … vì vậy chúng thay thế sửa chữa cho danh từ. Đừng bao giờ dùng cả đại từ thiết lập lẫn danh từ.

Đại từ bỏ nhân xưngĐại từ sở hữuPhiên âm
Tôi – IMine/main/
Chúng tôi, bọn họ – WeOurs/aʊəz/
Ông, bà, anh, chị – YouYours/jɔ:z/
Các anh, các chị, chúng ta – YouYours/jɔ:z/
Anh ấy – HeHis/hiz/
Chị ấy – SheHers/hɜ:z/
Nó – ItIts/its/
Họ, chúng nó, tụi nó… – TheyTheirs/ðeəz/

Ví dụ:

Tính từ mua khác cùng với đại từ download (nêu trên) ở đoạn nó té nghĩa cho danh tự chứ không sửa chữa thay thế cho danh từ. Call là tính trường đoản cú sở hữu do nó thể hiện đặc thù sở hữu của fan hoặc vật so với danh tự đi sau nó.

Xem thêm: Ai Bảo Chăn Trâu Là Khổ Tôi Mơ Màng, Bài Thơ: Quê Hương (Giang Nam

Đại từ nhà ngữTính từ sở hữu
IMy
WeOur
You (số ít)Your
You (số nhiều)Your
HeHis
SheHer
ItIts
TheyTheir

2. Bài tập về đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ bỏ sở hữu

Bài tập

bài xích tập 1: hãy lựa chọn phương án tương thích để điền vào địa điểm trống This is_____ (my/I) book and that is (your/ you) ______book.Music is______ (I/ my) favourite subject._________ (I/ My) want to be a teacher and___ (my/ me) sister wants to lớn be a doctor.Mai likes English but (her/ she) brother doesn’t.(Nam & Lan’s teacher/ Nam và Lan teacher) is very nice and friendly.Hoa’s pencil case ___ (is/ are) blue. (Her/ She) fiends’ pencil cases are violet.(Those student’s school bags/ Those students’ school bags) are very heavy.What is______ (your/ you) father’s job?/ _______ (He/ His) is an engineer.How old______ (are/ is)_____ (your/ you) sister?_______ (She/ Her) is ten years old_______ (The women’s bikes/ The womens’ bikes) are new but_______ (the mens’ bikes/ the men’s bikes) are old. bài xích tập 2: Hãy chọn một trong 3 giải pháp sau để xong câu The bird sang____ (its/ it/ it’s) happy tune.Listen to____ (her/ hers/ her’s) carefully.__(His/ He/ She) uncle is a doctor. He is a nice person.That old man is kind lớn __ (our/ us/ we).William và Tracy love __ (their/ theirs/ they) dogs so much.


*

Bài tập về đại từ bỏ nhân xưng, tính từ cài đặt và đại từ download – bài bác tập 2

My oto is new but __(her/ hers/ she) is old.The teacher told___ (us/ our/ we) an interesting story.I want khổng lồ sit between you & __(he/ him/ his).She has an táo khuyết in __ (she/ her/ hers) hand.Bob & Ted live near __(them/ their/ they) school. Bài bác tập 3: Hãy điền một đại từ thích hợp vào khu vực trống để ngừng câu __ am sitting on the sofa.__ are watching TV.Are____from England?__ is going home.____are playing football.__ is a wonderful day today.__ are speaking English.Is_______ Kevin’s sister?__ are swimming in the pool.Are____ in the cinema?
bài bác tập 4: Điền đại từ thích hợp thay rứa cho danh từ vào ngoặc ……….is dancing. (John)……….is black. (the car)………. Are on the table. (the books)………. Is eating. (the cat)………. Are cooking a meal. (my sister và I)………. Are in the garage. (the motorbikes)………. Is riding his motorbike. (Nick)………. Is from England. (Jessica)………. Has a sister. (Diana)Have ………. Got a bike, Marry? bài tập 5: Điền đại từ tương thích vào vị trí trống ……….am sitting on the chair.………. Are listening radio.Are………. From Australia?………. Is going school.………. Are cooking dinner.………. Was a nice day yesterday.………. Are watching TV.Is ……….Marry’s sister?………. Are playing in the room.Are ………. In the supermarket? bài tập 6: Điền vào vị trí trống bởi tính từ tải hoặc đại từ tải I’ve got a watch. This is _ watch.My friends and I have got sweets. The sweets are _.Mum has got a new bag. That’s _ bag.Peter has got a kite. The kite is _.My brothers have got kites. The bikes are __.Karen has got a dog. That’s __ dog.She has a new cat. It is __.You have a new toy. It is __.The coat belongs to me. It is __.The chair belongs to lớn Mary. It is __I have a new book. It is __.They have new pillows. It is __. Bài xích tập 7: Đọc email. Chọn những từ tương xứng và điền vào vị trí trống

Dear Christian,

My name is Emily & I want lớn be _____ (1) e-pal. I am seven years old & I am from England. My parents are doctors. I _____ (2) two brothers. They are students at the University of London. Have ______ (3) got any brothers or sisters? In my không tính tiền time, I go lớn the cinema with my brothers or hang out with my friends. My best friend _____ (4) Selma. _______ (5) mother is from India và her father is from Germany. Please write soon và tell _____ (6) all about you family và friends.

Xem thêm: Hậu Quả Của Chiến Tranh Hạt Nhân Giữa Nga Và Phương Tây Bùng Nổ?

Best wishes,

Emily

1. A. YoursB. YourC. You
2. A. BeB. CanC. Have got
3. A. YouB. YourC. Yours
4. A. AmB. IsC. Are
5. A. SheB. HersC. Her
6. A. IB. MeC. My
Bài bài xích tập 8
1. (I) _________ sister is ten years old2. (He) _________ eyes are blue
3. (They) _________ oto is red4. (We) _________ dog is white
5. (You) _________ bicycles are old6. (She) _________ house is big
7. (He) _________ father is doctor8. (I) _________ sister is Mary
bài xích tập 9: Điền đại trường đoản cú nhân xưng tương xứng vào khu vực trống ……asked Mr. Simon, my science teacher, what glass was and……said that is a liquid.Hi Dana! Are……still coming shopping with us tomorrow?My mum studied history at university. …… says……was a really interesting course.Scientists are working hard to lớn find cures for lots of diseases, but…… haven’t found a cure for the common cold yet.Adam, do…… think…… should all bring some food with us to your party?Dad, do…… know if…… sell computer games in the market?Alice asked me about that book. Did you give……to…….I met Bill today, he went out with……girlfriend.Why does the teacher always give our class many tests? She hates……or something?


*

Bài tập về đại tự nhân xưng, tính từ mua và đại từ cài đặt – bài bác tập 9

They paid Michael cất cánh a lot of money to make this film. They must like……very much.I haven’t seen Adam và Ally for ages. Have you met……recently?I have two brothers and one sister; ……sister is a student.This is where we live. Here is…… house.Those aren’t my brothers’ dogs. …… dogs are big, not small.What’s……name? – I’m Alan.My son told……that I need khổng lồ stop smoking.

Đáp án

bài tập 1 This is my book & that is your book.Music is my favourite subject.I want khổng lồ be a teacher và my sister wants lớn be a doctor.Mai likes English but her brother doesn’t.Nam and Lan’s teacher is very nice và unfriendly.Hoa’s pencil case is blue. Her friends’ pencil cases are violet.Those students’ school bags are very heavy.What is your father’s job?/ – He is an engineer.How old is your sister?/ – She is ten years oldThe women ’s bikes are new but the men ’s bikes are old.
bài bác tập 2 The bird lịch sự its happy tune.Listen to her.His uncle is a doctor. He is a nice personThat old man is kind to us.William và Tracy love their dogs so much.My car is new, but hers is old.The teacher told us an interesting story.I want lớn sit between you và himShe has an táo apple in her handBob and Ted live near their school bài xích tập 3 I am sitting on the sofa.We/They are watching TV.Are you/ they from England?He/ She is going home.They are playing football.It is a wonderful day today.We/ They are speaking English.Is she Kevin’s sister?You/ We are swimming in the pool.Are they in the cinema? bài bác tập 4 He is dancing.It is black.They are on the table.It is eating.We are cooking a meal.They are in the garage.He is riding his motorbike.She is from England.She has a sister.Have you got a bike, Marry? bài bác tập 5 I am sitting on the chair.We are listening radio.Are you from Australia?He is going school.They are cooking dinner.It was a nice day yesterday.We are watching TV.Is she Marry’s sister?You are playing in the room.Are they in the supermarket? bài bác tập 6
1. My2. Ours3. Her4. His
5. His6. Her7. Hers8. Yours
9. Mine10. Hers11. Mine12. Theirs
bài bác tập 7 bài bác tập 8
1. (I) ___My_____ sister is ten years old2. (He) ____His_____ eyes are blue
3. (They) ___Their______ car is red4. (We) ___Our______ dog is white
5. (You) ____Your_____ bicycles are old6. (She) ____Her_____ house is big
7. (He) ___His____ father is doctor8. (I) ___My______ sister is Mary
bài xích tập 9
1. I – he – it2. You3. She – it4. They
5. You – you6. You – they7. It – her8. His
9. Us10. Him11. Them12. My
13. Our14. Their15. Your16. Me

Trên phía trên là tổng thể nội dung về bài tập về đại từ nhân xưng, tính từ mua và đại từ sở hữu. Mời các bạn đọc tìm hiểu thêm nhiều tài liệu tiếng Anh cũng tương tự các bài xích tập giờ đồng hồ Anh hữu dụng tại trang web ieltscaptoc.com.vn. Chúc chúng ta học tập xuất sắc và được điểm số cao nhất.