Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân lop 6

     
*

Bài tập đặt thắc mắc cho từ gạch chân trong giờ Anh (Có đáp án), Tài Liệu học Thi xin reviews đến chúng ta tài liệu bài bác tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong tiếng


Sau đây Tài Liệu học tập Thi xin reviews đến chúng ta tài liệu bài bác tập đặt thắc mắc cho từ gạch ốp chân trong giờ đồng hồ Anh để mọi bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân lop 6

Bạn Đang Xem: bài bác tập đặt câu hỏi cho từ gạch men chân trong giờ Anh (Có đáp án)

Nếu chỉ mới nghe qua thì bạn sẽ nghĩ đấy là chủ đề trong tiếng Anh không có gì sệt biệt. Nhưng thực tiễn thì lại khác, hầu hết chúng ta khi học đa số đưa ra băn khoăn rằng bọn họ không biết cách đặt câu hỏi trong giờ Anh như thế nào. Hi vọng đây sẽ là tư liệu hữu ích, giúp chúng ta nắm vững hầu hết kỹ năng quan trọng và trau dồi loài kiến thức kết quả để sẵn sàng lao vào mọi kỳ thi. Mời chúng ta cùng tham khảo.


Xem Tắt

3 III. Bài xích tập vận dụng

I. Chú ý khi có tác dụng bài

– trước tiên ta phải xác minh được từ để hỏi.

– tự bị gạch ốp chân không lúc nào xuất hiện trong câu hỏi.

– giả dụ trong câu:

+/ cần sử dụng động từ hay thì ta phải mượn trợ hễ từ và hòn đảo trợ cồn từ lên trước nhà ngữ với sau từ để hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ trường hợp trong câu sử dụng “động từ bỏ tobe”, “động từ khuyết thiếu” ta chỉ việc đảo “động trường đoản cú tobe”, “động tự khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ và sau từ nhằm hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– giả dụ trong câu bao gồm từ bị gạch chân dùng phần nhiều từ sau thì khio chuyển sang câu hỏi ta đề nghị đổi tương ứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

II. Những từ nhằm hỏi thường gặp trong tiếng Anh.

1. What: cái gì (Dùng để hỏi mang đến đồ vật, sự vật, sự kiện…)

2. Which: dòng mà (Dùng nhằm hỏi khi bao gồm sự lựa chọn)

3. Where: nơi đâu (Dùng để hỏi cho vị trí, nơi chốn …)

4. When: lúc nào (Hỏi đến thời gian, thời điểm …)

5. Who: ai, bạn mà (Hỏi đến người)

=> Whom: fan mà (Hỏi mang lại tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom vày you buy any books (for)?

=> Whose: của người mà (Hỏi đến tính từ sở hữu, cài cách, đại từ bỏ sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: tại sao (Hỏi mang đến lí do, nguyên nhân)

7. How: rứa nào (Hỏi đến tính từ, trạng từ, mức độ khoẻ …)

8. How old: hỏi mang đến tuổi

9. How tall: hỏi cho độ cao của người

10. How high: hỏi cho chiều cao của vật

11. How thick: hỏi mang lại độ dày

12. How thin: hỏi cho độ mỏng

13. How big: hỏi mang đến độ lớn

14. How wide: hỏi cho độ rộng

15. How broad: hỏi mang lại bề rộng

16. How deep: hỏi đến độ sâu

17. How fast: hỏi cho tốc độ

18. How far … from … to …: hỏi đến độ xa

19. How long: hỏi mang đến độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour to vì my homework.

=> How long does it take you to vì your homework?

(Nó mang mất của doanh nghiệp bao nhiêu thời gian để triển khai bài tập về nhà?)

How often: hỏi cho mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to lớn school every day.

=> How often do you go khổng lồ school?

How much: hỏi mang đến giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi đến số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho số lượng với danh trường đoản cú đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens vị you have here?

III. Bài xích tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the siêu thị over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours khổng lồ finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone thẻ to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue to lớn Ho chi Minh City.

…………………………………………………….

8. The bank is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned to Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled to Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went to lớn the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Phái mạnh left trang chủ at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters to her friends.

…………………………………………………….

Xem thêm: Hãy Giải Thích Câu Nói Sách Là Ngọn Đèn Sáng Bất Diệt Của Trí Tuệ Con Người

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines & newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen to musicin my miễn phí time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go to lớn the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go to the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions and tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the buổi tiệc nhỏ at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went khổng lồ the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker to California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the quái thú last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went lớn the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t vì chưng his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour to get to school.

………………………………………………

14.- She last rode a bike two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving kiểm tra two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went to lớn the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her mèo stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money lớn her brother.

………………………………………………

28.- We went khổng lồ school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people to lớn the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go lớn the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t vì anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money to lớn Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Chí Khí Anh Hùng, Phân Tích Chí Khí Anh Hùng Hay Chọn Lọc

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………