ADJECTIVE CLAUSE LÀ GÌ

     

 Mệnh đề tính ngữ (mệnh đề quan liêu hệ) giữ tính năng như một tính từ, dùng để bổ nghĩa đến danh từ, cùng được đặt ngay sau danh từ.

2. Đặc điểm mệnh đề tính ngữ ( mệnh đề quan hệ tình dục )

 Mệnh đề tính ngữ thường bước đầu bằng một đại từ quan hệ: who, whom, whose, which, that hoặc một trạng từ quan liêu hệ: when, where, why.Bạn sẽ xem: Adjective clause là gì

Ví dụ:

– The boy who is talking khổng lồ Jim is my cousin. (Cậu nhỏ nhắn người nhưng đang nói chuyện với Jim là anh bọn họ tôi.)

– Tom, whom we met yesterday, comes from the US. (Tom, bạn mà bọn họ gặp ngày hôm qua, tới từ nước Mỹ.)

3. Phân các loại mệnh đề tính ngữ/ mệnh đề quan hệ

Đang xem: Adjective clause là gì

Mệnh đề quan hệ nam nữ xác định/giới hạn

(Defining relative clauses)

Mệnh đề quan hệ giới tính không xác định/không giới hạn

(Non-defining relative clauses)

Định nghĩa

– Đây là nhiều loại mệnh đề cần thiết vì nó cung cấp thông tin, xác minh cho danh tự đứng trước nó, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. – Trước danh từ thường có ‘the’ – Đây là một số loại mệnh đề bổ sung thêm thông tin cho danh từ đứng trước nó, tuy nhiên thông tin này không quan trọng, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. – Trước danh từ thường có: ‘this, that, these, those, my, his’ … hoặc danh từ là tên gọi riêng

Ví dụ

– The man who keeps the school library is Mr. Green. (Người bọn ông fan mà trông thư viện trường là ông Green.)

Nếu ta quăng quật mệnh đề quan hệ nam nữ who đi, thì câu chỉ với là ‘Người đàn ông là ông Green.’ – câu ko rõ nghĩa vị ta thiếu hiểu biết nhiều ‘người lũ ông’ là bạn nào. – That man, whom you saw yesterday , is Mr. Pike. (Người bầy ông đó, fan mà các bạn nhìn thấy ngày trong ngày hôm qua là ông Pike.) nếu ta vứt mệnh đề quan hệ giới tính whom đi, câu vẫn đang còn nghĩa là ‘Người lũ ông chính là ông Pike.’ – câu vẫn vừa đủ nghĩa.

Lưu ý

– Không dùng dấu phẩy vào mệnh đề dục tình xác định.

– hoàn toàn có thể thay thế các đại từ quan tiền hệ ‘who, whom, which’ bằng ‘that’

VD: do you see the cát which/that is lying on the roof? (Bạn bao gồm thấy bé mèo đã nằm trên mái nhà không?)

– các đại từ quan lại hệ ‘who, whom, which, that’ làm tân ngữ trong MĐQH xác định (sau nó là danh từ/đại từ quản lý ngữ)  rất có thể lược quăng quật

VD: The expensive car (which/that) I bought last month has broken down.(Chiếc xe pháo hơi cao cấp mà tôi mua tháng trước sẽ hỏng rồi.)

– Mệnh đề dục tình không xác minh được bóc khỏi mệnh đề chính bởi dấu phẩy.

– Ta ko dùng THAT trong mệnh đề quan hệ giới tính không xác định.

VD: – Ms. Brown, who/whom we studied English with, is a very nice teacher.

Ms. Brown, that we studied English with, is a very nice teacher.

4. Các đại từ quan liêu hệ với trạng từ quan tiền hệ

4.1.WHO: Đại từ dục tình chỉ người, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ vào mệnh đề tình dục

Ví dụ:

The people who live around my house are very friendly. (Mọi người sống ở xung quanh nhà tôi cực kỳ thân thiện.)

4.2. WHOM: Đại từ quan hệ tình dục chỉ người, làm tân ngữ trong mệnh đề dục tình

Ví dụ:

– Mary fell in love with the man whom she met at the các buổi party yesterday . (Mary đã rung rộng chàng trai bạn mà cô ấy gặp gỡ ở buổi tiệc ngày hôm qua.)

4.3. WHICH: Đại từ quan hệ giới tính chỉ trang bị (đồ vật, bé vật, sự vật), quản lý ngữ hoặc tân ngữ.

Ví dụ:

– The dress which she bought yesterday is very expensive.( loại váy nhưng mà cô ấy cài đặt ngày ngày hôm qua rất đắt.)

– The cat which I love so much was stolen. (Con mèo nhưng tôi vô cùng thích bị mất rồi.)

4.4. THAT: Đại từ quan hệ nam nữ chỉ fan hoặc vật, hoàn toàn có thể thay gắng cho who/whom/which trong mệnh đề dục tình xác định, quản lý ngữ hoặc tân ngữ.

Ví dụ:

– I don’t like the TV that you bought yesterday . (Tôi không say đắm cái tv cái mà bạn đặt hàng ngày hôm qua.)

– The university that she likes is very famous. (Trường đh mà cô ấy thích siêu nổi tiếng.)

4.5. WHOSE: Đại từ dục tình chỉ sự sở hữu, thay thế cho một tính từ bỏ sở hữu thống trị ngữ hoặc tân ngữ.


Bạn đang xem: Adjective clause là gì


Xem thêm: Serialization Là Gì - Chuyển Đổi Object Với Serialization Trong Java


Xem thêm: Pia Là Gì ? 1 Pia Da Bò Bằng Bao Nhiêu M2? 1 Pia Da Bằng Bao Nhiêu Cm


Ví dụ:

– vì you know the boy whose mother is a nurse ? (Bạn bao gồm biết cậu bé xíu mà bà mẹ cậu ta là y tá không?)

– The table whose leg broke is đôi mươi years old. (Cái bàn chiếc mà chân của chính nó bị gãy đã 20 năm rồi.)

Ví dụ:

I still remember the day when we first met each other . (Anh vẫn lưu giữ ngày đầu tiên mà họ gặp nhau.)

4.7. WHERE (= at/in which): Trạng từ quan hệ tình dục chỉ địa điểm, đứng sau danh tự chỉ xứ sở và ngã nghĩa mang lại danh từ bỏ đó.

Ví dụ:

London is the city where/in which I want to visit . (Luân Đôn là tp mà tôi mong mỏi đến thăm.)

4.8. WHY (= for which): Trạng từ dục tình chỉ nguyên nhân, thường theo sau xẻ nghĩa mang lại danh tự ‘the reason’.

Ví dụ:

That is the reason why I decided khổng lồ get married khổng lồ him . (Đó là lí vị vì sao cơ mà tôi ra quyết định cưới anh ấy.)

5. Phương pháp rút gọn gàng mệnh đề tình dục

5.1. Các mệnh đề quan hệ tình dục với ‘who, which, that’ quản lý ngữ hoàn toàn có thể được rút gọn bằng một phân từ.

Ví dụ:

– The man who is waiting for you outside is very handsome.

 The man waiting for you outside is very handsome.

(Người bọn ông mà lại đang đợi bạn ở ko kể rất đẹp nhất trai.)

Ví dụ:

– The car which was left in front of our house last night belongs to lớn my neighbour.

 The car left in front of our house last night belongs lớn my neighbour.

(Cái xe hơi mà được để trước nhà shop chúng tôi tối qua là của nhà hàng làng mạc tôi.)

5.2. Rút gọn bởi dạng ‘to-V’

+ khi danh tự đứng trước có các chữ sau: only, last, first, second…

Ví dụ:

She is the only one who can help you .

 She is the only one to lớn help you.

(Cô ấy là fan duy nhất hoàn toàn có thể giúp bạn.)

+ khi V là ‘have’

Ví dụ:

I have a lot of work that I need to do.

 I have a lot of work to do.

(Tôi có rất nhiều việc để làm.)

Chú ý:

+ công ty ngữ của nhị mệnh đề không giống nhau   thêm nhiều ‘for sbd’ trước to V

Ví dụ:

We have some books that the children can read.

 We have some books for the children khổng lồ read.

(Chúng tôi có vài cuốn sách cho lũ trẻ đọc.)

+ Trước đại từ quan lại hệ có giới tự   đưa giới trường đoản cú xuống cuối câu

Ví dụ:

We have a hook on which we can hang our coats.

 We have a hook to hang our coats on.

(Chúng tôi có một cái móc nhằm treo áo choàng.)

+ lúc đầu câu bao gồm ‘Here/There’

Ví dụ:

There are 6 letters which have to be written today.

 There are 6 letters lớn be written today.

(Có 6 chữ cái được viết ngày hôm nay.)

5.3. Lúc mệnh đề quan lại hệ tất cả dạng S (who/which) + be + Noun/ Noun Phrase/ Prep Phrase   bỏ who/which + be