30 chia 1/3 rồi cộng thêm 15 thì bằng bao nhiêu

     

Toán tất cả lời văn lớp 3 là dạng toán thực tiễn mà học viên được tiếp cận từ siêu sớm, có ý nghĩa sâu sắc quan trọng và thực tế cao. Câu hỏi hướng dẫn học sinh một số mẹo lúc giải toán có lời văn lớp 3. Giúp học sinh biết cách lúc nào thực hiện tại phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong giải toán bao gồm lời văn để đạt kết quả đúng chuẩn nhất là vấn đề mà chúng tôi luôn phía tới.

Bạn đang xem: 30 chia 1/3 rồi cộng thêm 15 thì bằng bao nhiêu


*
1. Một trong những mẹo lúc giải toán bao gồm lời văn lớp 3

a. Việc có lời văn thực hiện phép tính cộng.

Dạng 1: Trong bài toán lời văn bao gồm chữ …“thêm” …ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 1: nhà An tất cả 6 nhỏ gà, chị em mua “thêm” 4 con gà. Hỏi công ty An có tất cả mấy nhỏ gà?

Bài giải:

Số con gà công ty An có tất cả là:

6 + 4 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 con gà.

Dạng 2: Trong câu hỏi lời văn tất cả chữ …“hỏi cả hai” …ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 2: An bao gồm 3 trái cam, Bình bao gồm 5 quả cam. Hỏi cả hai các bạn có mấy trái cam?

Bài giải:

Số quả bóng cả hai bạn có là:

3 + 5 = 8 (quả bóng)

Đáp số: 8 trái bóng

Dạng 3: Trong vấn đề lời văn bao gồm chữ …“có”… “hỏi”…”có vớ cả”…ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 3: Đàn vịt 7 bé ở bên dưới ao và 6 nhỏ ở bên trên bờ. Hỏi đàn vịt có vớ cả mấy con?

Bài giải:

Đàn vịt có toàn bộ là:

7 + 6 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 nhỏ vịt

Dạng 4: Trong vấn đề lời văn gồm chữ …“nhiều hơn” …”hỏi”… ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 4: giá bán sách Toán là 752 đồng, giá tiền sách giờ đồng hồ việt nhiều hơn giá bán sách toán là 48 đồng. Hỏi giá thành sách tiếng việt là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá chi phí sách giờ đồng hồ việt là:

48 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

b. Câu hỏi có lời văn thực hiện phép tính trừ

Dạng 1: Trong bài toán lời văn gồm chữ …“bớt” …ta triển khai phép tính trừ

Ví dụ 5: Một thanh gỗ nhiều năm 12 cm, tía em cưa bớt đi 2 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài từng nào cm?

Bài giải:

Số cm thanh gỗ còn sót lại dài là:

12 – 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Dạng 2: Trong vấn đề lời văn bao gồm chữ …“có” …”hỏi”…”còn (lại)”…ta triển khai phép tính trừ.

Ví dụ 6: chúng ta Long 9 quả bóng, các bạn Long thả 3 quả bóng đi. Hỏi bạn Long còn lại mấy trái bóng?

Bài giải:

Số trái bóng của người sử dụng Long còn sót lại là:

9 – 3 = 6 (quả bóng)

Đáp số: 6 trái bóng.

Dạng 3: Trong việc lời văn tất cả chữ …“ít hơn” …”hỏi”…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 7: Lớp 1A tất cả 40 học sinh. Lớp 1B bao gồm ít hơn lớp 1A là 6 học tập sinh. Hỏi lớp 1B bao gồm bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

Số học sinh của lớp 1B là:

40 – 6 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học sinh.

Dạng 4: Trong vấn đề lời văn bao gồm chữ …“hỏi” …”hơn” (nhẹ hơn, nặng trĩu hơn, các hơn, không nhiều hơn)…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 8: chúng ta An nặng trĩu 41 kg, chúng ta Lan năng 38 kg. Hỏi chúng ta An năng hơn chúng ta Lan bao nhiêu kg?

Bài giải:

Số cam kết lô gam bạn An nặng trĩu hơn các bạn Lan là:

41 – 38 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg

Dạng 5: Trong bài toán lời văn bao gồm chữ …“cho biết nhị bạn” …”trong đó cho biết một bạn”…”hỏi các bạn còn lại”…ta thực hiện phép tính trừ

Ví dụ 9: chúng ta Hương và các bạn Hoa tham khảo được 120 con tem. Trong những số ấy bạn Hương xem tư vấn được 80 nhỏ tem. Hỏi chúng ta Hoa xem thêm thông tin được từng nào con tem?

Bài giải:

Số con tem chúng ta Hoa học hỏi được là:

120 – 80 = 40 (con tem)

Đáp số: 40 nhỏ tem.

Xem thêm: Top 6 Bài Cảm Nhận Bài Thơ Thương Vợ Của Tú Xương, Cảm Nhận Về Bài Thơ Thương Vợ Ngắn Gọn

2. Tuyển tập 40 việc có lời văn lớp 3 được bố trí theo hướng dẫn

Bài 1: hai thùng tất cả 58 lít dầu, nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì thùng đầu tiên có số dầu hèn thùng thiết bị hai 2 lần. Hỏi từng thùng gồm bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu thêm vào thùng đầu tiên 5 lít thì tổng cộng dầu tất cả trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu trong thùng thứ nhất lúc sau là một trong những phần thì số dầu thùng thứ hai là 2 phần

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng máy hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu ngơi nghỉ thùng trước tiên là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An mua 3 cây viết chì với 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng download 5 quyển vở cùng 5 cây viết chì hết 25 ngàn đồng. Tính số chi phí một bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 cây viết chì không còn số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây bút chì có mức giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 chiếc bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập hóa bao gồm 9 thùng cốc. Sau thời điểm bán đi 450 loại cốc thì quầy đó còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước lúc bán quầy đó tất cả bao nhiêu dòng cốc?

Hướng dẫn

Số thùng ly đã chào bán đi là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng tất cả số ly là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi chào bán thùng có số ly là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để chuẩn bị cho một họp báo hội nghị người ta kia kê 9 mặt hàng ghế đủ chỗ đến 81 người ngồi. Trên thực tiễn có đến 108 fan đến dự họp. Hỏi cần kê thêm mấy hàng ghế nữa mới đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi sản phẩm ghế gồm số chỗ là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hang ghế nên kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày thiết bị hai bán được gấp 3 lần ngày đồ vật nhất. Cà nhị ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày đồ vật hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả hai ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một loại cầu dài 100m gồm gồm 5 nhịp. Trong số đó 4 nhịp dài cân nhau còn nhịp ở trung tâm thì dài ra hơn nữa mỗi nhịp tê 10m. Tính nhịp thiết yếu giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp còn lại mỗi nhịp lâu năm số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp ở vị trí chính giữa dài là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi-măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như vậy có cân nặng xi măng là bao nhiêu kilôgam?

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi măng có khối lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như vậy chứa kl xi-măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cửa cây ăn quả có 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi mặt hàng 12 cây và tất cả 9 mặt hàng cây táo, mỗi sản phẩm 18 cây. Hỏi sân vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm trong vườn cửa là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo khuyết là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn quả có tất cả số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 cuốn sách xếp phần đa vào 2 tủ, mỗi tủ bao gồm 3 ngăn. Hiểu được mỗi ngăn gồm số sách như nhau. Số sách nghỉ ngơi mỗi ngăn tất cả là từng nào quyển?

Hướng dẫn:

Số phòng sách bao gồm là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách làm việc mỗi ngăn là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sân tất cả 16 nhỏ ngan, số vịt nhiều gấp rất nhiều lần số ngan và thấp hơn số kê là 6 con.

Hỏi trên sảnh có tất cả bao nhiêu con gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt trên sân là: 16 x 2 = 32 (con)

Số gà trên sân là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, con kê , vịt trên sân là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. vào một cuộc thi làm hoa, các bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Bởi thế Hồng làm thấp hơn Mai 5 bông và chỉ bởi một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi bố bạn làm được từng nào bông hoa tất cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai làm được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ làm được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả bố bạn có tác dụng được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ cặp đôi bạn trẻ đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi có bốn các bạn đấu với nhau thì được mấy ván cờ (mỗi các bạn đều đấu với một các bạn khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Mẹ mang ra chợ cung cấp 25 trái cam và 75 quả quýt. Buổi sáng bà bầu đã chào bán được1/5 số cam với quýt, còn lại số cam và số quýt bà mẹ để chiều cung cấp nốt. Hỏi buổi sáng bà bầu đã bán được tổng số từng nào quả cam và quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam với quýt bà mẹ mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam với quýt bà bầu đã chào bán buổi sáng là: 100 : 5 = đôi mươi quả

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng nề 32 kg. Giả dụ thùng đựng một ít số dầu hỏa đó thì nặng trĩu 17kg. Hỏi lúc thùng ko đựng dầu thì nặng từng nào ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng trĩu số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng số kg là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Tất cả 234kg con đường chia rất nhiều vào 6 túi. 8 túi như vậy tất cả số con đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi cất số klg mặt đường là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi do vậy chứa số mặt đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày trước tiên bán được 2358kg gạo, ngày đồ vật hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cả nhị ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày máy hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả nhì ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: có 45 thắc mắc trong hội thi khoa học.Mỗi câu vấn đáp đúng được 4 điểm,trả lời sai bị trừ 2 điểm. Toàn bộ các thắc mắc đều được trả lời.Hỏi ví như Henry vấn đáp được 150 điểm thì chúng ta ấy đã vấn đáp đúng mấy câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng phương pháp giả thiết tạm:

Giả sử Henry trả lời đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc kia tổng điểm của chúng ta Henry là :

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng thêm là :

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tạo thêm là vị ta đã mang lại Henry vấn đáp đúng không còn 45 câu.

1 câu đúng ra 1 câu không đúng số điểm là :

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry vấn đáp sai là :

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry trả lời và đúng là :

45 – 5 = 40 (câu)

Đáp số : 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích s là 180 cm, giả dụ tăng chiều dài 2 cm thi chu vi tăng

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ban đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm

Bài 19. Tía rổ bao gồm số cam bằng nhau. Nếu cung cấp 60 quả ngơi nghỉ rổ thứ nhất, chào bán 45 quả sinh hoạt rổ thứ

2 với 75 quả làm việc rổ sản phẩm công nghệ 3 thì số cam còn lại nhiều hơn nữa số cam đã bán là 30 quả. Hỏi thuở đầu mỗi rổ gồm bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đã buôn bán là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam trong 3 rổ thuở đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm thuở đầu có số quả là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, từng thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp tất cả 32 viên kẹo. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo gồm số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả bao gồm số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 bạn nhỏ tuổi đi cài đặt bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh cùng 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn oder tất cả bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn đặt hàng số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn đặt hàng tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: tất cả 5 thùng kẹo hệt nhau chứa tổng số 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo tất cả 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng đựng số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo chứa số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai ngăn sách có tổng số 84 quyển. Nếu mang 4 quyển sách của ngăn thứ nhất chuyển sang chống thứ nhị thì số quyển sách của nhị ngăn bằng nhau. Hỏi đích thực mỗi ngăn tất cả bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn trước tiên hơn chống thứ nhì số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn đầu tiên là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách phòng thứ nhị là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: gồm một đơn vị chức năng bộ đội, lúc tập phù hợp nếu xếp mỗi mặt hàng 64 bạn thì xếp được 10 hàng. Hỏi ao ước xếp thành 8 sản phẩm thì từng hàng tất cả bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Tổng số fan của đơn vị chức năng là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp thành 8 sản phẩm thì từng hàng có số người là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một trong những bi phân thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi mong mỏi chia số bi đó thành mỗi túi 4 bi thì chia được từng nào túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi từng túi bao gồm 4 viên phân tách được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn du khách có 26 bạn đón tắc xi, từng xe tắc xi chở được 4 tín đồ (kể cả lái xe). Hỏi đoàn khác nước ngoài phải đón toàn bộ bao nhiêu chiếc tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính tài xế thì mỗi xe chở được số fan là: 4 – 1 = 3 người

26 người ngồi được: 26 : 3 = 8 xe dư 2 người

2 người cũng cần 1 xe.

Vậy số xe cộ tắc xi bắt buộc đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An có một vài viên kẹo phân thành 8 túi. Nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia rất nhiều thành 7 túi, từng túi không nhiều hơn ban sơ 1 viên kẹo. Hỏi An có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo.

Xem thêm: Kể Chuyện Cây Khế Trả Vàng, Câu Chuyện: Ăn Khế Trả Vàng

Hướng dẫn:

1 túi tất cả số viên kẹo là: 17 – 7 = 10 viên

Số kẹo An bao gồm là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng gồm 16 viên bi, Toàn có số bi cấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn trẻ có tất cả bao nhiêu viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn tất cả số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả đôi bạn có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 kg đường, ngày sản phẩm hai bán được số đường giảm sút 3 lần so với ngày đồ vật nhất. Hỏi ngày đồ vật hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày thiết bị hai bán tốt số con đường là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày sản phẩm công nghệ hai bán thấp hơn ngày trước tiên số klg mặt đường là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có tía thùng dầu, thùng đầu tiên chứa 16 lít, thùng máy hai đựng gấp 3 lần thùng thứ nhất, thùng thứ ba chứa nhát thùng máy hai 2 lần. Hỏi thùng thứ tía chứa từng nào lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng trang bị hai cất số dầu là: 16 x 3 = 48l

Thùng thứ tía chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l

Bài 31: Trong phòng học bao gồm 6 hàng ghế, mỗi hàng ghế tất cả 3 vị trí ngồi. Hỏi chống học đó có bao nhiêu chỗ ngồi?

Hướng dẫn:

Phòng học gồm số số ghế là: 6 x 3 = 18 chỗ

Bài 32: Một túi tất cả 6 kilogam gạo. Hỏi 5 túi như vậy có bao nhiêu kilogam gạo?

Hướng dẫn:

5 Túi có số kilogam gạo là: 6 x 5 = 30 kg

Bài 33: trên bàn gồm 4 đĩa cam, từng đĩa tất cả 9 quả. Hỏi bên trên bàn tất cả bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số quả cam là: 4 x 9 = 36 quả cam

Bài 34: bên trên bàn bao gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 3 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số trái cam là: 4 x 3 = 12 trái cam

Bài 35: trên bàn gồm 4 đĩa cam, từng đĩa tất cả 2 quả. Hỏi bên trên bàn tất cả bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số trái cam là: 4 x 2 = 8 trái cam

Bài 36: trên bàn có 7 đĩa cam, từng đĩa tất cả 8 quả. Hỏi trên bàn bao gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số quả cam là: 7 x 8 = 56 trái cam

Bài 37: bên trên bàn bao gồm 7 ck sách, mỗi chồng sách bao gồm 9 quyển sách. Hỏi bên trên bàn bao gồm mấy quyển sách?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số quyển sách là: 7 x 9 = 63 quyển sách

Bài 38: Một rổ cam bao gồm 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như thế có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

7 Rổ cam có tất cả số quả là: 7 x 2 = 14 trái cam

Bài 39: trên bàn bao gồm 8 ông chồng sách, mỗi ông chồng sách có 2 quyển sách. Hỏi trên bàn tất cả mấy quyển sách?